Politechnika Gdańska - strona 254

Otoczenie organizacji - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

Otoczenie organizacji Otoczenie celowe Otoczenie ogólne Wymiar technologiczno-techniczny wymiar ekonomiczny Wymiar polityczno-prawny Organizacja posiada otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne. Otoczenie wewnętrzne to warunki siły wewnątrz organizacji, natomiast otoczenie zewnętrzne to wszystko co z z...

Otoczenie - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

Otoczenie (wg encyklopedii) to wszystko to co znajduje się poza układem rozważanym i co może wywierać na niego wpływ lub na co dany układ oddziałuje, otoczeniem jest więc zbiór wszystkich składników nie należących do rozważanego systemu, których zmiany mogą spowodować przejście systemu w stan odmie...

Podstawowe więzi, omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Podstawowe więzi : służbowa, - hierarchiczna to zależność podwładnego od przełożonego, cechą tej więzi jest uprawnienie przełożonego do decydowania co podwładny ma robić w czasie pracy, funkcjonalna jest to więź miedzy funkcjonalnymi przełożonymi którzy wydają decyzję w ramach określonej funkcji,...

Prognoza , omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

Prognoza, zawiera informacje o prawdopodobnym przyszłym kształtowaniu się wielkości które wywierają znaczący wpływ na działalność gospodarczą przedsiębiorstwa. Są one opisem przyszłego prawdopodobieństwa. Program jest opisem celów działania i środków ich realizacji, jest narzędziem aktywnego kszta...

Struktura biznes planu , omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Struktura biznes planu (ogólna) Krótka prezentacja organizacji opis branży w której działamy opis dziedzin działalności aktualne środki które firma posiada opis kompetencji właściciela i personelu Charakterystyka p-stwa 15% identyfikacja zasobów ocena mocnych i słabych stron organizacji oc...

Struktura organizacyjna , omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Struktura organizacyjna Struktura (pojęcie) - organizacja przedsiębiorstwa jest to podział przedsiębiorstwa, podział organizacji na odpowiednie mniejsze komórki, ustalenie ich kompetencji i odpowiedzialności oraz określenie stosunków i powiązań między nimi, przy czym najważniejszy jest tu stosunek...

Struktura techniczna - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 959

Struktura techniczna - więzi funkcjonalne schodzą na dalszy plan, ale decydujące znaczenie ma podział pracy i rola kierownika staje się czynnikiem strategii i taktyki działania. Schemat organizacyjny jest to graficzny obraz struktury organizacyjnej wskazujący realizatorów poszczególnych funkcji i ...

Umiejętności kierownicze- omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Umiejętności kierownicze: 1.techniczna - znajomość rzeczy i zdolność wykorzystywania wiedzy i metod teoretycznych w konkretnym indywidualnym przypadku, u. niezbędna do wykonywania lub zrozumienia zadań z daną organizacją 2.społeczna - tzn. zdolność efektywnej współpracy z innymi ludźmi zarówno jak...

Zasada rozpiętości- omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Zasada rozpiętości Rozpiętość kierowania mierzy się liczbą osób lub komórek organizacyjnych, (4 osoby lub 4 komórki) na szczeblach niższych od 8 do 12 osób lub od 8 do 12 komórek. Francuski matematyk GRAIKUNAS w 1935r. zwrócił uwagę na stosunki między podwładnymi, rozróżnił rodzaje interakcji. Za...

Definicja konfliktu - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064

DEFINICJA KONFLIKTU Podejmując próbę zdefiniowania terminu konflikt napotyka się trudność wynikającą, przede wszystkim z faktu, iż konflikt jest zjawiskiem złożonym. Potocznie mówiąc konflikt pojawia się, gdy dwie strony mają rozbieżne interesy i „wchodzą sobie w drogę”. Jednakże pojęcie konfliktu...