Politechnika Gdańska - strona 253

Typologia konfilktów - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

TYPOLOGIA KONFLIIKTÓW W RELACJI KIEROWNIK-PODWŁADNI Badania empiryczne K. Balamajder (1984) potwierdzają opisany przez L.R. Pondy'ego (1972) model konfliktu w organizacji. Wynikający z nich typologia uwzględniająca inicjującą rolę kierownika lub podwładnego w podejmowaniu kwestii spornych, przedsta...

Typy spraw konfilktowych - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

TYPY SPRAW KONFLIKTOWYCH Rozpoznając zagadnienia konfliktu nie tylko na gruncie organizacji, ale w ogóle jako zjawisko mające miejskie w konfliktach międzyludzkich, M. Deutsch (1973) wymienia pięć spraw konfliktowych. Kontrola nad zasobami. Zasoby są rozumiane jako dobra materialne i niematerialne...

Analiza SWOT - Analiza otoczenia

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Analiza SWOT Etapy 1.analiza zasobów ocena mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa 2.analiza otoczenia przedsiębiorstwa ocena szans i zagrożeń płynących z otoczenia 3.formułowanie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa tzw. strategii alternatywnych ( opcje strategiczne ) Analiza przedsiębiorstwa d...

Cechy organizacji - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Cechy organizacji: organizacje są tworami człowieka stworzonymi dla wykonania określonego celu, zatem są celowo zainteresowane; w ich skład wchodzą ludzie stanowiący niezbędny element każdej organizacji oraz rzeczowe środki którymi ci ludzie posługują się w swych działaniach; są systemami zachow...

Cechy struktury funkcjonalnej - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

Cechy struktury funkcjonalnej: specjalizacja funkcji kierowniczych, możliwość uzyskania kompetentnej rady, bezpośredni nadzór kompetentny, dezorientacja wykonawców spowodowana występowaniem sprzeczności decyzyjnych, trudności w ogr...

Czynniki sukcesu - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Czynniki sukcesu: bezpieczeństwo system sprzedaży jakość ekonomiczność serwis dostępność sprzedaży cena liczba segmentów rynku i konkurencji J. M. Cena B. T. P. R. C. 1 gr. strat. . D . F gr. strat. Jakość identyfikacja przewag strategicznych badanego p-stwa; dynamiczne zmiany na rynku; ...

Elementy otoczenia celowe - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Elementy otoczenia celowe - dostawcy, właściciele, odbiorcy, związki zawodowe. Poprzez konkurentów będziemy rozumieli organizacje które konkurują o zasoby (o pieniądze klientów). Klienci (celowe otoczenie) - klientem jest każdy kto płaci za nabyte wyroby lub usługi organizacji. Dostawcy to organ...

Graykunas - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 826

GRAYKUNAS stwierdził w związku z powyższym że liczba możliwych interakcji wszystkich rodzajów pomiędzy managerami a podwładnymi może być określona za pomocą następującego wzoru: I=N(2n/2+n-1) I - liczba interakcji z podwładnymi N- liczba podwładnych

Metoda bilansowa - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4767

Metoda bilansowa - polega na zestawieniu w postaci bilansu zadań planowanych i środków niezbędnych do ich wykonania oraz na podjęciu działań niezbędnych do równoważenia porównywalnych wielkości np. przy podziale dochodu narodowego. Metoda wskaźników statystycznych polega na obliczaniu wielkości pl...

Metoda McKinseya - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

Metoda MCKINSEYA Ad.1 Atrakcyjność branży Selektywny rozwój dziedzina, dział wysoka przeciętna niska konkurencja przedsiębiorstwa Dane ekonomiczne i finansowe dotyczące przedsiębiorstwa Dane potrzebne do analizy: dane ekonomiczne i finansowe dotyczące danego przedsiębiorstwa (ilość sprzed...