Politechnika Gdańska - strona 248

Pozwól mi przekonać się, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Pozwól mi przekonać się, czy rozumiem, co powiedziałeś" Turnbull: Pozwoli pani, że sprawdzę, czy zrozumiałem panią. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to powiedziała pani, że wysokość czynszu była prawidłowa, ponieważ od ostatniej kontroli czynszu wykonaliście w mieszkaniu wiele napraw i usprawnień. N...

Procedura dobry, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

Procedura dobry-zły facet. Jedną z form presji psycho­logicznej, obejmującej również wprowadzenie w błąd, jest procedura dobry-zły facet. Technika ta występuje w naj­czystszej formie w starych filmach o policjantach. Zły policjant straszy podejrzanego sprawami sądowymi za po­pełnienie wielu przestę...

Proszę poprawić mnie jeśli się mylę, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Proszę poprawić mnie jeśli się mylę" Turnbull: Pani Jones, właśnie dowiedziałem się — proszę poprawić mnie, jeżeli się mylę — że nasze mieszkanie objęte jest administracyjną kontrolą czynszów. Powiedziano nam, że naj­wyższy dozwolony czynsz wynosi 233 dolary miesięcznie. Czy udzielono nam fałs...

Problemy w zrozumieniu, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Proszę pozwolić mi wyjaśnić problemy w zrozumieniu niektórych twoich argumentów" Turnbull: Proszę pozwolić mi wyjaśnić, których argumentów, uzasadniających te dodatkowe 67 dolarów miesięcznie, nie rozu­miem. Jednym z nich są reperacje i udoskonalenia dokonane w mieszkaniu. Inspektor kontroli c...

Przed burzą mózgów, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Przed burzą mózgów: Zdefiniuj swój cel. Pomyśl o tym, z czym chciałbyś wyjść z tego spotkania. Wybierz kilku uczestników. Grupa powinna być wy­starczająco duża, aby umożliwić wzajemnie stymulującą wymianę pomysłów, a jednocześnie wystarczając...

Przedwczesna ocena, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Przedwczesna ocena Wynajdywanie możliwości rozwiązań nie przychodzi samo. Nieposzukiwanie jest naturalnym stanem rzeczy, nawet jeżeli jesteś poza stresującymi negocjacjami. Gdyby popro­szono, byś wskazał jedną osobę w świecie zasługującą na Pokojową Nagrodę Nobla, każda propozycja spowodo­wałaby na...

Przygotowywanie obiektywnych kryteriów, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Przygotowywanie obiektywnych kryteriów Prowadzenie negocjacji na podstawie obiektywnych kryte­riów wiąże się z dwoma pytaniami: Jak przygotowywać obiektywne kryteria? Jak je stosować w negocjacjach? Niezależnie od tego, jaką metodę stosujesz w negocja­cjach, twoja sytuacja będzie korzystniejsza, je...

Przygotuj bezpiecznik, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Przygotuj bezpiecznik. Chociaż to właśnie BATNA jest najlepszym kryterium, w stosunku do którego powi­nieneś oceniać proponowane warunki porozumienia, mo­żesz chcieć również mieć inny test. Określenie jakiegoś porozumienia, dalekiego od doskonałości, ale lepszego niż BATNA, może służyć ci jako wcze...

Zakoczenie negocjacji, omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

Przyjemnie było mieć z panią do czynienia" Turnbull: Paul i ja doceniamy, co zrobiła pani dla nas, pani Jones. Bardzo mi miło, że rozwiązaliśmy nasz ostatni problem uczciwie i polubownie. Pani Jones: Dziękuję panu, panie Turnbull. Życzę miły...

Stosowanie obiektywnych kryteriów, omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

Przypadek stosowania obiektywnych kryteriów Wyobraź sobie, że zawarłeś umowę dotyczącą modernizacji twojego domu. Cena jest sztywna. Przedmiotem umowy jest wzmocnienie fundamentów. Umowa nie określa jednak, jak głębokie mają być fundamenty. Wykonawca sugeruje, że dwie stopy. Ty sądzisz, że w tym ty...