Politechnika Gdańska - strona 249

Pytaj o ich preferencje, omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Pytaj o ich preferencje. Jedną z metod zazębienia interesów jest opracowanie kilku wariantów równie akcep­towalnych dla ciebie i zapytanie drugiej strony, który z nich preferuje. Chcesz wiedzieć, co preferują, a niekoniecznie, co akceptują. Możesz następnie popracować nad tym rozwią­zaniem i ponown...

Pytaj, omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

Pytaj: „Dlaczego nie"? Myśl o tym, przed jakim wyborem stoją oni. Jednym z najbardziej użytecznych sposobów odkrycia interesów jest przede wszystkim zidentyfikowanie podstawowej decyzji, o jaką według drugiej strony prosisz ich, a następnie zadanie sobie pytania, dlaczego nie podjęli tej decyz...

Radykalne żądania, omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Radykalne żądania. Negocjatorzy często rozpoczynają od skrajnych propozycji, typu oferta 25 000 dolarów za dom, który wyraźnie wart jest 1. Celem jest obniżenie twoich oczekiwań. Uważają także, że ekstremalne stano­wisko wyjściowe da im lepszy rezultat końcowy, ponieważ strony podzielą w końcu na p...

Negocjacje - recepta, omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

RECEPTA Aby więc przygotować twórcze możliwości, powinieneś: oddzielić wymyślanie możliwości od ich oceny, raczej po­szerzać dyskutowane przy stole możliwości niż poszukiwać pojedynczej odpowiedzi, szukać korzyści dla obu stron oraz znaleźć sposoby ułatwienia drugiej stronie podjęcia decyzji. Każdy...

Zastosowanie procedury jednego tekstu, omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1323

Rozważ zastosowanie procedury jednego tekstu Prawdopodobnie zwrócisz się do trzeciej strony dopiero, gdy twoje wysiłki zmiany gry z negocjacji pozycyjnych na negocjacje oparte na zasadach spełzną na niczym. Problem, przed którym stajesz, zilustrować można krótką historią negocjacji między mężem a ż...

Różnice przekonań, omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Różnice przekonań? Jeżeli każdy z nas przekonany jest, że ma rację, to możemy skorzystać na tej różnicy przekonań. Możemy obaj, wierząc w zwycięstwo, zgodzić się na bez­stronnego arbitra, który rozstrzygnie spór. Gdy dwie grupy przywódców związku nie mogą zgodzić się na określoną propozycję płacową...

Sformułuj problem, omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Sformułuj problem, zanim dasz odpowiedź. Mówiąc do kogoś, kto reprezentuje firmę budowlaną, mógłbyś stwierdzić: „Uważamy, że powinniście zbudować płot wokół terenu budowy w ciągu 48 godzin oraz natychmiast ogra­niczyć prędkość waszych ciężarówek na Oak Street do 15 mil na godzinę. Wytłumaczę dlacze...

Skłanianie ich do gry, omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Skłanianie ich do gry — przypadek firmy Jones Realty i Franka Turnbulla Przedstawiony poniżej autentyczny przypadek negocjacji między właścicielem a najemcą mieszkania powinien dać ci możliwość wczucia się, jak możesz postępować ze stroną, która nie chce zaangażować się w negocjacje oparte na zasad...

Skoncentruj się na interesach, omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Skoncentruj się na interesach, a nie stanowiskach jedna osoba chce otworzyć okno by przewietrzyć pokój druga nie chce przeciągu biblio­tekarka otwiera okno w pokoju obok, co daje świeże powietrze bez przeciągu. Dla osiągnięcia mądrego rozwiązania pogódź interesy, a nie stanowiska Historia Bibliotek...

Sporządź listę, omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Sporządź listę. Aby uporządkować zróżnicowane in­teresy każdej ze stron, dobrze jest zapisać je kolejno, tak jak je dostrzegasz. Taki zabieg nie tylko pomoże ci je zapa­miętać. Pozwoli ci także na polepszenie jakości twojej oceny w miarę jak uzyskiwać będziesz nowe informacje oraz ułożenie interesó...