Politechnika Gdańska - strona 212

Oczyszczanie ścieków stanowiących emulsje olejową - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1176

Oczyszczanie ścieków stanowiących emulsje olejową  Emulsja - ukł. dwuskładnikowy, faza ciągła i faza rozproszona (zdyspergowana)  Emulsja olejowa to: faza ciągła – woda faza rozproszona –olej, kuleczki o śr  kilku mikrometrów  Emulsje wytwarzane  ...

Oczyszcznie ścieków lakierniczych - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1953

Oczyszczanie ścieków lakierniczych  Zarówno ścieki jak i odpady stałe stanowią odrębną grupę zanieczyszczeń  ścieki lakiernicze to zużyta woda obiegowa z układu wentylacyjnego kabin  lakierniczych (najczęściej powstają raz w roku)   •...

Przetwórstwo ryb - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973

Przetwórstwo ryb  Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przetwórstwa rybnego   Zakłady przetwórstwa rybnego zajmują się produkcją konsumpcyjnych wyrobów  rybnych o jak największej trwałości. Zwiększona trwałość produktów powodowana  jest metodami  fizycznymi, np. przez suszenie i wędzenie  i/lub  m...

Rafineria - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 987

Gospodarka wodno ściekowa - Rafineria     Ropa naftowa jest to ciekła, naturalna mieszanina  węglowodorów parafinowych  (alkany), naftenowych –tworzacych pierścień (cykloalkany) i aromatycznych (areny);  zawiera także:   • organiczne związki siarki...

Technologia produkcji elektrociepłowni - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 777

Technologia produkcji   Odpowiednio uzdatniona woda (oczyszczona, zdemineralizowana i odgazowana) pozostająca  pod znacznym ciśnieniem, ogrzewana jest w kotłach parowych, do bardzo wysokich  temperatur i częściowo zamieniana na parę. Kotły opalane są węglem kamiennym lub  brunatnym albo ropą. Wytwo...

Chłodnie wentylatorowe - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1470

CHŁODNIE WENTYLATOROWE-mokre Przepływ powietrza przez skraplacz  jest wymuszony za pomocą wentylatora a nie wysokością wierzy. Takie  rozwiązanie zapewnia stały i duży efekt chłodzenia wody, niezależnie od  warunków zewnętrznych, ponieważ pracę i wydajność wentylatorów można do  nich dostosować pop...

Urządzenia do chłodzenia - chłodnie wieżowe - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2450

CHŁODNIE WIEŻOWE (kominowe) To urządzenia zamknięte z  przeciwprądowym ruchem kropel (lub cienkiej błonki) wody i powietrza w  przestrzeni otoczonej ściankami. Wymiana ciepła zależy od prędkości ruchu  kropel ALE przede wszystkim od prędkości przepływu powietrza. Ruch  powietrza wywołany jest różni...

Urządzenia do chłodzenia- chłodzenie przepompowe - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1057

Chłodzenie przeponowe: mokre i suche Suche chłodnie wentylatorowe  przeznaczone są do schładzania wody obiegowej, głównie w energetyce,  przemyśle petrochemicznym oraz w zakładach innych gałęzi przemysłu gdzie  wymaga tego proces technologiczny. Chłodnie te projektuje się z myślą o  zastosowaniu w ...

Urządzenia do chłodzenia-baseny rozbryzgowe - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3437

BASENY ROZBRYZGOWE  Podobnie jak stawy chłodzące są naturalnymi bądźsztucznymi zbiornikami  odkrytymi, do których woda ogrzana dopływa poprzez układ dysz  rozbryzgowych, rozmieszczonych nad powierzchnia wody . Chłodzenie wody  przez parowanie i konwekcyjne oddawanie ciepła z powierzchni jest znikom...