Politechnika Gdańska - strona 211

Zbiorniki retencyjne - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

ZBIORNIKI RETENCYJNE – PODZIAŁ, PRZEZNACZENIE    Sytuacja hydrologiczna w Polsce    Polska ze wzgl ędu na swoje położenie geograficzne jest narajona na  Nierównomierny rozkład opadów, a co za tym idzie na nierównomierny w  Skali czasu dost ęp do tej wody. Opad średni waha się w granicach  450mm w c...

Browar - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1645

B R O W A R    Technologia produkcji:   1.Surowce-woda,  drożdże,   słód,  chmiel  2. Procesy –produkcja brzeczki,  odfermentowanie (drożdże)  leżakowanie   filtracja   napełnianie (obciąg)    Charakterystyka ścieków:   Ścieki z przygotowania słodu-0...

Cukrownia - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1316

CUKROWNIA   • Produkcja kampanijna –90-120 dni w roku (zaczyna w połowie wrześnie po zbiorze  buraków, a kończy na początku stycznia)    PRODUKTY OTRZYMYWANE W PROCESIE PRZEROBU BURAKÓW  CUKROWCYCH: - Cukier-Melasa (niekrystalizujaca pozostałość)-Wysłodki (24-32%  s.m)-

Elektrociepłownia i energetyka - uzdatnianie wody - omówienie adnieni...

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1981

Elektrociepłownia i  energetyka- UZDATNIANIE    Demineralizacja wody przeznaczonej do zasilania kotłów  wysokoprężnych          Woda uzupełniająca w sieci cieplnej  Dla uniknięcia korozji metalowych  elementów sieci woda uzupełniająca powinna być odgazowana, z tych względów  woda uzupełniająca nie ...

Elektrociepłownia i energetyka- gospodarka wodno ściekowa - omówienie ...

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2534

ELETROCIEPŁOWNIA i ENERGETYKA- GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA    Zapotrzebowanie na wodę w zakładzie energetycznym   Energetykę należy zaliczyć do przemysłów najbardziej wodochłonnych. Najwięcej wody  zużywa się do ochłodzenia pary w skraplaczach.   Wymagania odnośnie jakości wody zależą od celu zużyci...

Ścieki z chemicznego czyszczenia urządzeń energetycznych - omówienie ...

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924

Ścieki z trawienia i chemicznego czyszczenia  urządzeń energetycznych    Głównie kotły-korozja i odkładanie się osadów  Technologia trawienia i mycia urządzeń:  •Płukanie wodą o dużej prędkości przepływu,  •Czyszczenie mechaniczne  •Trawienie kwasami (

Flotacja i koalescencja - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1183

Flotacja i koalescencja    Flotacja – wynoszenie na powierzchnię substancji, których ciężar właściwy jest mniejszy  od ciężaru właściwego wody Flotator – odtłuszczacz -grubozdyspergowanej i emulsyjnej  nietrwałej Lokalizacja:   -  zakłady ...

Przemysł mleczarski - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 980

MLECZARSTWO  Typy zakładów mleczarskich    Technologia produkcji mleka spożywczego  1) Normalizacja  polega na doprowadzeniu, w danej partii mleka, zawartości tłuszczu do  wartości zgodnej z normami (2% lub 3,2%). Mleko normalizuje się przez odwirowanie  odpowiedniej ilości śmietanki z mleka pełneg...

Neutralizacja - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 462

  Neutralizacja  Ścieki z procesów trawienia metali zt w pozostałości zmywane z powierzchni wyrobów –  ścieki kwaśne lub alkaliczne Większość metali trawi się w roztworach kwaśnych ale,  np.aluminium Odprowadzenie 6,5 -9,0pH  -  korozja sieci kanalizacyjnej,   - negatywny wpływ na procesy biologicz...

Oczyszczanie ścieków metodą pogłębionego utleniania - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3024

Metody pogłębionego utleniania  ( Advanced  Oxidation  Process  –AOP)  Zaawansowane metody utleniania pozwalają na rozkład toksycznych i trudno  biodegradowalnych zanieczyszczeń (poprzez produkty pośrednie tj. alkohole,  aldehydy, kwasy kar...