Politechnika Gdańska - strona 213

Usuwanie chromu ze ścieków - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2317

Usuwanie chromu ze ścieków    Powstają w wyniku galwanicznego pokrywania wyrobów chromem, z w  chromu sześciowartościowego oraz w garbarniach tzw garbowanie chromowe    Związek b.silnie trujący 2-3 mg/lCr6+     ZASADA USUWANIA Redukcja Cr6+ do ...

Usuwanie cyjanków ze ścieków - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2772

Usuwanie cyjanków ze ścieków (CN-)   Powstają w : koksowniach, gazowniach, hartowniach stali, galwanizerniach  Galwaniczne pokrywanie mosiądzów miedzią, cynkiem, srebrem–kąpiele  alkaliczne z w...

Zabezpieczenie osadem w chłodnicach i przewodach - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

Zabezpieczenie obiegu chłodniczego przed tworzeniem się osadów w chłodnicach i  przewodach    Wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do celów chłodniczych Dopuszczalny skład  wody zależy od systemu chłodzenia.   Woda powinna:  -mieć możliwie niską temperaturę;  -być stabilna i niekorozyjna.  (Woda...

Zadania przemysłu energetycznego - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

Zadania przemysłu energetycznego   Zadaniem przemysłu energetycznego jest wytwarzanie i przekazywanie energii  do odbiorcy. Energia ta wytwarzana jest w dwóch postaciach: w postaci energii  elektrycznej lub w postaci energii cieplnej. Zakłady wytwarzające jedynie  energię elektryczną – to elektrown...

Powodzie - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1407

Powodzie    •  Wezbranie  - jest pojęciem hydrologicznym, opisującym wzrost poziomu wody w rzece,  jeziorze lub morzu. Termin ów dotyczy samego zjawiska, bez odnoszenia go do skutków, które  powoduje. Wezbranie występuje, gdy ilość wody, która s...

Hydrogram pojedynczego wezbrania - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 714

 Hydrogram pojedynczego wezbrania H Q krzywa wznoszenia opad efektywny C kulminacja krzywa wysychania A B czas trwania spływu powierzchniowego krzywa opadania D E t krzywa wysychania (recesji) spływ powierzchniowy odpływ podpowierzchniowy odpływ podziemny P(t) Q(t) [m  /s] 3 mm t ∆ t intercepcja + ...

Metoda Harlachera - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 4459

 Metoda Harlachera Opis.  Jest to metoda graficzna, pozwalająca obliczyć natężenie przepływu. W tym celu  wykorzystujemy wykresu tachoid, przedstawiających rozkłady prędkości w poszczególnych  pionach. Obliczamy z nich prędkości średni...

Bilans termiczny pokrywy śnieżnej - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

Bilans termiczny pokrywy śnieżnej    :    Q1+Q2+Q3(TS)+Q4(TS)+Q5(TS)+Q6+Q7(TS)+Q8=0;  Ts −temp. powierzchni śniegu,  Q 1−↓ciepło  doprowadzane drogą promieniowania krótkofalowego (promieniowanie słoneczne),  Q 2 −↓ciepło  wynikające z 

Cyrkulacja atmosfery - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Cyrkulacja atmosfery      podstawowe elementy bilansu energi :  – promieniowanie krotkofalowe Słońca absorbowane przez Ziemię  – promieniowanie długofalowe powierzchni Ziemi  • przyczyny nierównomiernego rozkładu temperatury na powierzchni Ziemi:  – sferyczny kształt  – cyrkulacja wokół Słońca w c...