Politechnika Gdańska - strona 198

Metoda analizy luk

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

Metoda analizy luk - porównywanie trendów w organizacji i otoczeniu Luka zgodności - tempo rozwoju rynku jest takie samo jak tempo rozwoju organizacji. W miarę dobra sytuacja rynkowa. Gdy firma chciałaby się szybciej rozwijać to mogą pojawić się kłopoty. Luka nadmiaru - w przyszłości firma nie bę...

Metoda łańcucha wartości portera

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

METODA CYKL ŻYCIA PRODUKTU RYS.2 Stosujemy tę metodę do analizy portfela produkcji firmy. METODA CYKL ŻYCIA TECHNOLOGII RYS.3 INWESTOWANIE W TECHNOLOGIĘ RYS.4 Nie wszystkie te technologie muszą występować w firmie. METODA ŁAŃCUCH WARTOŚCI PORTERA System działań firmy wg. Portera. RYS.5 DZIAŁA...

Metoda oceny konkurencyjności sektora-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

METODA OCEN KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA Mapa grup strategicznych Grupa strategiczna - Zespół przedsiębiorstw, które konkurują ze sobą i są do siebie podobne. Metoda graficzna: Bierzemy pod uwagę np.: jakość i cenę Czynniki charakteryzujące grupę strategiczną - wybieramy 2 czynniki i oceniamy prze...

Metoda scenariuszy-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

Metoda scenariuszy. Szersze stosowanie w latach 70 - tych. Scenariusz - jest to opis prawdopodobnego wariantu sytuacji, jaki może mieć miejsce w określonej przyszłości. RYS C Scenariusze budujemy od optymistycznych do pesymistycznych. Zwykle przygotowujemy 3 -4 scenariusze. Siły napędowe - są t...

Misja organizacji-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Misja -wyróżniona przyczyna, rola, wiązka celów, które uzasadniają istnienie przedsiębiorstwa, wyróżniający go od innych podmiotów gospodarczych. Misja organizacji - to przedmiot trwałych dążeń wyznaczających zakres społ. Działalności, a przede wszystkim poziom aspiracji organizacji, obejmuje ona ...

Możliwość wyboru strategii przedsiębiorstwa-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

MOŻLIWOŚĆ WYBORU STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA RYS.16 Strategia penetracji z tym samym produktem zostajemy na rynku tzn. firma musi wyeliminować konkurencję aby działać, znaleźć nowych klientów na rynku. Bardzo trudna strategia Strategia rozwoju rynku naturalny wzrost zakresu działania, nie zawsze...

Ogólna procedura analizy portfelowej organizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Ogólna procedura analizy portfelowej organizacji RYS.7 METODY ANALIZY STRATEGICZNEJ ( m. portfelowe ) MACIERZ BCG wzrost rynku GWIAZDA słaba rentowność duże potrzeby finansowe DYLEMAT słaba rentowność duże potrzeby finansowe DOJNA...

Organizacja i jej otoczenie-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

ORGANIZACJA I JEJ OTOCZENIE Wymiar ekonomiczny - parametr, który charakteryzuje gospodarkę, w którym działa organizacja. Wymiar technologiczny - wyznacza standardy obowiązujące w dziedzinie. Wymiar demograficzny (socjokulturowy )- określenie środowiska, w którym działa firma np.: zwyczaje, nawyk...

Punktowa ocena atrakcyjności sektora-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1498

Punktowa ocena atrakcyjności sektora Np.: sektora Mierniki atrakcyjności: Wielkość rynku i przewidywany wzrost Sezonowość i cykliczność Względy technologiczne Intensywność konkurencji Pojawienie się szans i zagrożeń Wymagania kapitałowe Rentowność Czynniki społeczne, polityczne, systemowe ...

Strategia-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

Strategia -to określona koncepcja systemowego działania (plan działania) polegająca na formułowaniu zbioru długookresowych celów organizacji i ich modyfikacji w zależności od zmian zachodzących w jego otoczeniu, określeniu zasobów i środków niezbędnych do realizacji tych celów oraz sposobów postępo...