Politechnika Gdańska - strona 199

Teoria 5 sił Portera-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1540

Teoria 5 sił Portera Czynniki określające intensywność rywalizacji w sektorze: Niskie tempo wzrostu popytu lub jego spadek Wysokie koszty stałe Nieprzewidywalność posunięć i zróżnicowanie konkurentów Niskie koszty zmiany dostawców Powszechny charakter produktu Cykliczność prowadząca do okreso...

Trwała przewaga konkurencyjna-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

TRWAŁA PRZEWAGA KONKURENCYJNA Możliwość zawłaszczenia Im mniejsza m. z. Tym większa trwałość przewagi konkurencyjnej, bierzemy pod uwagę te czynniki, które są bardzo związane z firmą (im bardziej związany czynnik tym trwalsza przewaga) Możliwość utrzymania (trwałości) Możliwość transferu Dotycz...

Zarządzanie produkcją-podstawy

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 126
Wyświetleń: 819

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ System produkcyjny to układ elementów składowych i relacji między tymi elementami oraz relacji transformacji czynników wejścia w czynniki wyjścia to celowo zaprojektowany i zorganizowany układ materialny i energetyczny, służący produkowaniu dóbr przeznaczony do konsumpcji lub...

Charakterystyka ośrodka porowatego

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1225

Charakterystyka ośrodka porowatego. Ośrodek taki składa się z ogromnej liczby mniejszych lub większych ziarenek ciała stałego . Nie  przylegają one ściśle do siebie toteż pozostają między wolne przestrzenie tworzące złożony i  nieregularny układ kanalików , porów przez które przepływa ciecz w zależ...

Otwór mały i duży - różnice

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1659

Czym różni się otwór mały od dużego  .      Gdy pole prędkości wypływającej cieczy nie zmienia się w świetle otworu albo zmienia się  w sposób pomijalnie mały , to mówimy o otworze małym .Gdy prędkość ta ulega zmianie to  mówimy o otworze dużym. Dla otworu małego :  gH v 2 ϕ = Dla otworu  dużego pr...

Dyfuzor, konfuzor - definicja

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 140
Wyświetleń: 6426

Dyfuzor, konfuzor Przewody o zmiennym przekroju stosuje się najczęściej jako odcinki przejściowe, mające na  celu złagodzenie zmiany wymiarów między dwoma połączonymi przewodami o różnych  przekrojach. Gdy przekrój ten rośnie mówimy o  konfuzorze ...

Filtracja cieczy przez nasyp ziemny

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1610

Filtracja cieczy przez nasyp ziemny Rozwiązania   zagadnień  filtracyjnych   w   większości   przypadków   ograniczają  się  do  problemów   ustalonych   w   czasie.   Cząsteczki   wody   poruszające   się  w   ośrodku   gruntowym  przebywają bardzo skomplikowaną drogę. Dlatego też w ogólnym przypa...

Kryza, dysze i zwężka

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1386

Vn  1.  Narysować kryzę, dysze i zwężkę.    2.  Dlaczego zwężka jest lepsza od kryzy i dyszy.  Zwężka jest lepsza, ponieważ jej budowa znacznie zmniejsza zaburzenia przepływu, czego  skutkiem są mniejsze straty energii w porównaniu do kryz i dysz.  3.  Podać definicję zwężki pomiarowej. Opisać i na...

Krzywa wydatku prędkości dla korty otwartych

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1120

Krzywa wydatku prędkości dla korty otwartych   Wzór chezy zawiera zmienne określające ruch jednostkowy ,przepływ podłużny prędkość  średnią ,spadek dna io ,napełnienie koryta h. Trudności sa przy wyznaczeniu h .Dla uproszczenia  posługujemy się nomogramami lub zestawieniami tabelarycznymi. Dla prze...

Lewar i syfon - definicje

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 938

  Lewar Jest to urządzenie służące do przeprowadzania wody ponad przeszkodą (wyk. w bud. wod. )                                                               g v p H p a a 2 0 0 2 + + − = + + γ γ + ∑ . str h                                                                                            ...