Politechnika Gdańska - strona 197

Etapy budowy scenariuszy stanów otoczenia

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1120

Etapy budowy scenariuszy stanów otoczenia: Identyfikacja makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego. Ocena zidentyfikowanych procesów w otoczeniu Stosujemy tu skalę od -5 (b. Silny wpływ negatywny) do +5 (b. Silny wpływ pozytywny) 0-brak wpływu. Uporządkowanie trendów wg poszczególnych scenariu...

Etapy konstruowania macierzy klienta

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

ETAPY KONSTRUOWANIA MACIERZY KLIENTA Identyfikacja segmentów. Musimy określić, który produkt jest w którym segmencie i konkurentów Określenie wyznaczników PWU dla segmentu zaleca się żeby te wyznaczniki były proponowane, opracowywane przez klientów. Ocena wyznaczników PWU Ważne jest tu określen...

Formuła 7 "S" Mc Kinsey'a-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1659

FORMUŁA 7 "S" Mc KINSEY'A RYS.15 Struktura - powinna umożliwić osiągnięcie zamierzonych celów, wpływa też na inne obszary. Przy tworzeniu strategii musimy zwrócić uwagę na każdy z tych elementów. PROCES BUDOWY STRATEGII ORGANIZACJI Ana liza organizacji: Analiza otoczenia: zasoby i umie...

Formułowanie misji-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Formułowanie misji: System wartości organizacyjnych Wzorzec działalności menedżerskiej Zamierzenia strategiczne Określenie ciągu strategicznego Linia strategiczna Wizja strategiczna - wskazuje sytuację, w jakiej przedsiębiorstwo pragnie i może się znaleźć w przyszłości, a więc pewien zwarty sc...

Główne czynniki procesów globalizacji sektorów

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

GŁÓWNE CZYNNIKI PROCESÓW GLOBALIZACJI SEKTORÓW potrzeby klientów - polityka wolnego handlu globalny popyt - normy techniczne globalna dystrybucja - jednolita segmentacja marketing m/narodowy wymiany handlowej - liberalizacja przepisów czynniki rynkowe czynniki polityczne czynniki kosztowe pro...

Klub dostawców do państwa-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

Klub dostawców do państwa Strategia rynkowa Strategia technologiczna Państwo Konkurent Współdziałanie państwa i konkurentów w sferze rynkowej i technologicznej. Jeżeli jakaś firma tu wejdzie i będzie mieć zamówienia rządowe to ma zapewniony byt w długim okresie czasu. @ Strategia polityczno ...

Macierz dojrzałości technologicznej przemysłu

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

MACIERZ DOJRZAŁOŚCI TECHNOLOGICZNEJ PRZEMYSŁU (ADL) RYS.10 Korzystna pozycja - w 1 i 2 fazie intensywne działania, selektywnie zdobywać udziały w rynku Starość - przymierzanie się do stopniowego wycofywania z rynku Do obrony - I f. - inwestować II f. - poszukać niszy rynkowej i ją utrzymać III ...

Macierz Mc Kinseya-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

MACIERZ Mc KINSEYA (macierz General Electric) RYS.8 Średnica koła - udział danej strategicznej jednostki w portfelu danego przedsiębiorstwa Wycinek koła - jaki jest udział w rynku danej strategicznej jednostki CZYNNIKI OCENY ATRAKCYJNOŚCI PRZEMYSŁU Wielkość rynku i wskaźniki jego wzrostu Zysk ...

Metoda Benchmarkingu-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

METODA BENCHMARKINGU Benchmarking - jest systematyczną metodą mierzenia oraz porównywania sposobów działania firmy w stosunku do liderów . Wynikiem benchmarkingu jest twórcza adaptacja najlepszych wzorów innych firm , owocująca większą efekty...

Metoda krzywej doświadczeń-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

METODA KRZYWEJ DOŚWIADCZEŃ Analizujemy wpływ poziomu kosztów od wielkości produkcji skumulowanej. RYS.6 14.XI.2000 PODEJŚCIE PROCESOWE Organizacja jest zbiorem procesów. Cechy podejścia procesowego: Koncentruje się na ciągu zadań, a nie wybranych aspektach funkcjonowania organizacji Przyjmowana...