Politechnika Gdańska - strona 167

Kierowanie zespołami - pieniądze i motywacja, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Pieniądze i motywacja Efektywny system wynagradzania za osiągane wyniki winien spełniać następujące warunki: Musi istnieć przejrzyste powiązanie między osiąganymi wynikami a uzyskiwanymi nagrodami Metody wykorzystywane do pomiaru osiąganych wyników powinny być postrzegane jako spójne i uczciwe N...

Kierowanie zespołami - planowanie, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Planowanie polega na określeniu z wyprzedzeniem: Co musi zostać zrobione? Jakie rezultaty lub wyniki są oczekiwane? Dlaczego musi to być wykonane? Zarówno kierownik jak i jego podwładni muszą zrozumieć, dlaczego oczekiwane są określone rezultaty i jaka jest ich rola w całości działań organizacji ...

Kierowanie zespołami - planowanie zasobów ludzkich, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Planowanie zasobów ludzkich Planowanie zasobów ludzkich polega na przewidywaniu potrzeb w tej dziedzinie tzn. określaniu ilu pracowników i o jakich kwalifikacjach będzie potrzebnych do realizacji celów danego zespołu / organizacji. Takie planowanie powinno uwzględniać z jednej strony zadania i wyma...

Poczucie własnej wartości - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

Poczucie własnej wartości . Sposób w jaki byliśmy i jesteśmy wychowywani (ciągłe poprawianie, przyklejanie etykietek, ośmieszanie) nie sprzyjał tworzeniu pozytywnego obrazu siebie, a co za tym idzie, powodował funkcjonowanie zgodne z niską samooceną. Trudny program i pozalekcyjne wymagania dodatkow...

Kierowanie zespołami - podejście środowiskowe, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

PODEJŚCIE ŚRODOWISKOWE System mechanistyczny: system o charakterze biurokratycznym System ograniczony: jest to system charakteryzujący się brakiem formalności, praca w grupach i otwartością w komunikowaniu się. ZMNIEJSZANIE ORGANIZACJI Zmniejszanie(kurczenie się) organizacji: jedna z odmian restr...

Kierowanie zespołami - podział wg Mintzberga, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1708

Podział wg Mintzberga -Reprezentant -symbol firmy w kontaktach z otoczeniem, na konferencjach, spotkaniach, obiadach z klientami, udział w ślubach, pogrzebach. Przywódca- (najważniejsza rola) dobierać pracowników, dokształcać ich, oceniać, zwalniać, motywować, dbać o rozwój pracowników. Łącznik- ...

Kierowanie zespołami - projektowanie organizacji, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Projektowanie organizacji i struktura organizacji Projektowanie organizacji: ustalenie struktury organizacyjnej najodpowiedniejszej przy danej strategii, zasobach ludzkich, technologii i zadaniach organizacji. Struktura organizacyjna: układ określający sposób, w jaki dzieli się działania organizac...

Przedstawienie obu stron zagadnienia, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Przedstawienie obu stron zagadnienia , czyli argumenty za i przeciw, powinny być prezentowane, wówczas, gdy odbiorcy zajmują przeciwne stanowisko niż to, do którego chcemy ich przekonać, lub gdy są dobrze poinformowani. Komunikaty, które zawierają ocenę, mogą być zniekształcone wskutek silnego opor...

Kierowanie zespołami - przewaga konkurencyjna, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Przewaga konkurencyjna- zdolność lub okoliczności umożliwiające korporacji uzyskanie ponadprzeciętnych zysków w danym sektorze. GATT- (Układ Ogólny w sprawie Ceł i Taryf) Korporacja trans narodowa : duża organizacja prowadząca działalność w wielu krajach i utrzymująca w nich swoje filie, nad któr...