Politechnika Gdańska - strona 166

Model ścieżki do celu - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1141

Model ścieżki do celu - Evans i Houser -oparta na motywacji teorii oczekiwań (określenie dostępności celów, nagród i ścieżek, która do nich prowadzi) Klasyczny model przywództwa- Vrooma Yettona i Jago- 5stylów przywódczych do rozwiązania...

Kierowanie zespołami - moralność opieki, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

Moralność opieki—Karol Gilligan nurt sprawiedliwości nurt opieki Instytucjonalizacja etyki— do metod instytucjonalizacji etyki zalicz się: kodeks postępowania w firmie, komitety ds. Etyki, biura rzeczników, komisje orzekające, programy szkolenia etycznego i analizy zagadnień społecznych Analiza ...

Kierowanie zespołami - motywacja, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

Motywacja jest to psychologiczny stan przyczyniający się do stopnia, w jakim człowiek się w coś angażuje. Motywowanie jest to proces kierowniczy polegający na wpływaniu na zachowanie ludzi, z uwzględnieniem o tym, co powoduje takie a nie inne zachowanie człowieka. Powszechnie uważa się motywację ...

Negocjacje oparte o interesy, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

Negocjacje oparte o interesy polegają na wspólnym rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, w taki sposób i takimi metodami, aby strony doszły do satysfakcjonującego porozumienia.. Negocjacje kooperatywne wymagają czasu, współpracy partnerów, wymiany istotnych informacji, klimatu zaufania. Wskazane jes...

Ocena efektywności pracownika - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Ocena efektywności pracownika Podstawowym warunkiem uczciwej i efektywnej oceny działań pracowników jest wyznaczenie rozsądnych, osiągalnych, ambitnych, dających się zmierzyć celów działania, które są ustalane wspólnie z pracownikiem. Okresowo - raz w roku - powinno sporządzać się ocenę wyników pra...

Odporność na stres i niepowodzenia - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Odporność na stres i niepowodzenia Proszę rozwiązać ten krótki test, zastanowić się przez chwilę nad każdą odpowiedzią, bowiem powinna być ona szczera. Następnie podliczyć punkty i poznać interpretację wyniku. Twoje zachowanie / Liczba punktów Nie Trochę Wyraźnie Bardzo 0 1 2 3 Czy łatwo się irytu...

Odpowiedzialność społeczna a etyka - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Odpowiedzialność społeczna a etyka Zasada miłosierdzia : doktryna odpowiedzialności społecznej wymagająca, aby szczęśliwsi członkowie społeczeństwa wspomagali mniej szczęśliwych Zasada włodarstwa : doktryna biblijna wymagająca aby przedsiębi...

Kierowanie zespołami - operacjonalizacja strategii, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1162

OPERACJONALIZACJA STRATEGII Plan jednorazowy- szczegółowy przebieg działań , wykorzystywany jedynie jednorazowo lub okazyjnie do rozwiązania problemu, który nie występuje w sposób powtarzalny. Program- plan jednorazowy, który obejmuje stosunkowo duży zbiór działań organizacji i określa główne etap...

Kierowanie zespołami - organizowanie, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Organizowanie to „składanie wszystkiego razem”, tak aby możliwe było uzyskanie pożądanych rezultatów. Polega ono na formalnym określaniu tego, kto ma co zrobić oraz przydzielaniu władzy i obowiązków tak, aby osiągnięte zostały zaplanowane wyniki. Organizowanie oznacza udzielenie odpowiedzi na pytan...

Kierowanie zespołami - podejmowanie decyzji, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

P O D E J M O W A N I E D E C Y Z J I IX Podejmowanie decyzji: Proces rozpoznawania i wyboru określonego kierunku działania, prowadzącego do powiązania konkretnego problemu. CZAS I STOSUNKI MIEDZY LUDŹMI W PODEJMOWANIU DECYZJI ROZPOZNAWANIE PROBLEMÓW I DOSTRZEGANIE OKAZJI Problem: Sytuacja wystę...