Kierowanie zespołami - projektowanie organizacji, omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 371
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kierowanie zespołami - projektowanie organizacji, omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Projektowanie organizacji i struktura organizacji Projektowanie organizacji: ustalenie struktury organizacyjnej najodpowiedniejszej przy danej strategii, zasobach ludzkich, technologii i zadaniach organizacji.
Struktura organizacyjna: układ określający sposób, w jaki dzieli się działania organizacji, grupuje je i koordynuje.
Cztery podstawowe elementy budowy organizacji: Podział pracy: rozkładanie złożonego zadania na części, w wyniku czego poszczególne osoby ponoszą odpowiedzialność za ograniczony zbiór czynności, a nie całość zadania. Departamentalizacja: grupowanie podobnych i logicznie powiązanych w działy.
Hierarchia: układ wielu szczebli w strukturze organizacyjnej, na którego szczycie znajduje się najwyższy rangą menadżer - odpowiedzialny za całą organizację.
Rozpiętość kierowania : liczba osób i działów bezpośrednio podległych jednemu kierownikowi.
Linia podporządkowania: powiązania określające, kto komu podlega w organizacji.
Koordynowanie: integracja działalności odrębnych części organizacji, aby skutecznie osiągać jej cele.
Zróżnicowanie i integracja Zróżnicowanie: różnice w postawach i stylu pracy, powstające w naturalny sposób wśród członków różnych działów,. Różnice te mogą utrudnić koordynację działalności organizacji.
Integracja: termin zaproponowany przez Lawrenc'a i Lorscha zamiast terminu koordynowanie na określenie stopnia, w jakim członkowie różnych działów współpracują ze sobą w ujednolicony sposób.
Sposoby osiągania skutecznego koordynowania 1. Podstawowe techniki zarządzania
zarządzanie przez przechadzanie się -kierownicy przechadzają się po działach i obiektach produkcyjnych.
2. Zwiększać możliwości koordynowania
przekraczanie granic - zadanie wykonywane przez określoną osobę, będącą łącznikiem między działami lub organizacjami utrzymującymi częste kontakty.
3. Ograniczyć potrzebę koordynowania
Redukowanie potrzeby (zapasy zasobów, niezależne jednostki)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz