kierowanie zespołami - podejmowanie decyzji, omówienie - wdrażanie strategii

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kierowanie zespołami - podejmowanie decyzji, omówienie - wdrażanie strategii - strona 1 kierowanie zespołami - podejmowanie decyzji, omówienie - wdrażanie strategii - strona 2

Fragment notatki:

# podejmowanie decyzji:
metoda dialektyczna ( czyli metoda adwokata Diabła )
analizowanie swoich rozwiązań i jednocześnie podważanie ich w celu dojścia do nowych rozwiązań.
2. racjonalny model podejmowanie decyzji:
zbadać sytuacje
wyszukać możliwe trafne rozwiązanie
ocena możliwych rozwiązań i wybór najlepszych
wdrożenie i sprawdzenie skutków ( może zajść sprzężenie zwrotne. zasada heurystyczna - empiryczna metoda podejmowania decyzji.
# Hierarchia planów organizacji
misja—naczelne kierownictwo(właściciele)
cele-- naczelne kierownictwo
plany strategiczne—średnie kierownictw
plany operacyjne—średnie kierownictwo niższego szczebla a)- jednorazowe: programy, projekty, preliminarze b)- trwale obowiązujące : procedury normy instrukcje
# benchmarking—stosowany zazwyczaj w TQM procesu szukania najlepszych cech cudzych wyrobów w celu wybrania najlepszych rozwiązań dla
siebie
# Trzy procedury do wdrażania strategii:
zadania roczne (cele)
zarządzanie poprzez cele ZPC Drakera
system nagród # Ewolucja projektowania organizacji:
klasyczny sposób projektowania (Weber, Taylor, Fayol) ( kierowanie się poczuciem obowiązku wobec organizacji ) (biurokracja Webera )(jasno określone zasady) podejście zadaniowo-technologiczne (Woodward) (złożoność technologii powoduje zatrudnienie większej ilości pracowników i kierowników(specjalizacja)) podejście środowiskowe (Burns, Stalker)
(projektowanie organizacji z uwzględnieniem środowiska i otoczenia) --otoczenie stabilne -- otoczenie burzliwe ---rutynizacjia zadań -- elastyczność (system mechanistyczny) ( system ograniczony) # Downsizing (zmniejszenie organizacji)
# Struktura macierzowa - podległość pod
dwóch szefów
# Trójetapowy proces zmian w organizacji wg Lewina (zachowanie jest wynikiem sił napędowych i hamujących) rozmnożenie sytuacji
wprowadzenie zmiany ( agent zmiany)-przeprowadzenie zmiany zaszczepia nowe wartości i postawy ponowne zamrożenie ( utrwalenie nowych rozwiązań i zachowań aż staną się regułą) # Motywacja- teoria motywacji wg Landy i Beckera
potrzeba
dążenie do realizacji potrzeb
działanie
zaspokajanie
# Hierarchia potrzeb wg Maslowa(potrzeby się
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz