Planowanie i podejmowanie decyzji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie i podejmowanie decyzji - strona 1 Planowanie i podejmowanie decyzji - strona 2 Planowanie i podejmowanie decyzji - strona 3

Fragment notatki:


Planowanie i podejmowanie decyzji Definicje planowania
Planowanie jest procesem polegającym na świadomym ustalaniu kierunków działania oraz podejmowaniu decyzji opartych na celach, faktach i dobrze przemyślanych ocenach. Red. A. K. Koźmiński, W. Piotrowski Zarządzanie - teoria i praktyka. Planowanie jest to coś, co robimy przed podjęciem działania. Znaczy to, że jest ono antycypacyjnym podejmowaniem decyzji. Jest to proces decydowania o tym, co robić i jak robić, zanim trzeba podjąć decyzję.
R. Krupski Podstawy organizacji i zarządzania Planowanie obejmuje definiowanie celów organizacji, określenie ogólnej strategii ich osiągania oraz opracowanie zwartej hierarchii planów służących do integracji i koordynacji działań.
S. P. Robbins, D. A. DeCenzo Podstawy zarządzania Planowanie oznacza wytyczanie celów organizacji i określanie sposobu ich najlepszej realizacji. Podejmowanie decyzji, będące częścią procesu planowania, obejmuje wybór typu działania spośród dostępnych możliwości. Planowanie i podejmowanie decyzji pomagają utrzymać sprawność zarządzania, dostarczając wskazówek do przyszłych działań. R. W. Griffin Podstawy zarządzania organizacjami
Planowanie zgodnie z propozycją H. Fayola jest to formułowanie długofalowych celów i określenie sposobów ich realizacji, a także podział celów i zadań dla średnio- i krótkookresowych terminów realizacji oraz obszarów działalności organizacji, których one dotyczą.
Proces podejmowania decyzji i planowania
Podejmowanie decyzji jest podstawą planowania. Cele organizacji wynikają z decyzji podejmowanych przez różnych menedżerów. Proces planowania ujmować należy, jako działanie właściwe danej organizacji. W planowanie zaangażowane są wszystkie organizacje, nie ma jednak dwóch organizacji, które by to robiły w sposób identyczny. Poniższy rysunek pokazuje ogólny wzorzec procesu planowania, zgodnie z którym usiłuje postępować wiele organizacji.
Rys. 1. Proces planowania
Proces planowania odbywa się w określonym kontekście otoczenia. Menedżerowie muszą wyrobić sobie pełne i dogłębne zrozumienie tego kontekstu, aby określić misję organizacji oraz opracować jej cele i plany strategiczne, taktyczne i operacyjne. Misja firmy decyduje o celu, złożeniach, wartościach i kierunku działania organizacji. Na podstawie obranej misji ustala się równoległe cele i plany, a bezpośrednio z niej wynikają cele strategiczne. Z kolei strategiczne cele i plany są podstawowymi elementami niezbędnych do opracowania planów taktycznych, te zaś, wraz z celami taktycznymi pozwalają sformułować cele operacyjne. Te cele oraz odpowiednie plany taktyczne decydują o planach operacyjnych.


(…)


skuteczny system nagradzania
Zarządzanie przez cele (ZPC)
Zarządzanie przez cele polega na przekształcaniu ogólnych celów organizacji w konkretne cele jej jednostek i poszczególnych członków. Zarządzanie przez cele doprowadza do konkretyzacji celów w kaskadowym procesie od góry do dołu całej organizacji. ZPC jest to proces wspólnego ustalnia celów przez menedżera i podwładnego; stopień osiągnięcia celów…
… ponownie spotyka się z każdym podwładnym, aby ocenić stopień osiągnięcia celów.
Rys. 3. Wykorzystanie zarządzania przez cele do realizacji planów€
Podejmowanie decyzji
Decyzję można określić jako celowy, nielosowy wybór jednego z co najmniej dwóch alternatywnych rozwiązań danego problemu. Proces podejmowania decyzji jest to rozpoznanie i zdefiniowanie istoty decyzyjnej, wyodrębnienie różnych możliwości…
… i sztuką podejmowania decyzji
Czynniki racjonalności decyzji
Racjonalność metodologiczna
wybór dokonany na podstawie dostępnych informacji i zgodnie z regułami „sztuki podejmowania decyzji”
Racjonalność rzeczowa decyzji
wybór takiego wariantu działania, którego realizacja doprowadza do osiągnięcia ustalonego celu działania
Etapy racjonalnego podejmowania decyzji:
Rozpoznanie i zdefiniowanie sytuacji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz