Politechnika Gdańska - strona 168

Kierowanie zespołami - model decyzji, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

RACJONALNY MODEL PODEJMOWANIA DECYZJI ETAP 1: ANALIZA SYTUACJI ( ZBADANIE SYTUACJI ) Ustalenie przyczyn Określenie celów decyzji ETAP 2: WYSZUKIWANIE MOŻLIWYCH ROZWIĄZAŃ Burz mózgów: Polityka podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, w której dąży się do twórczych rozwiązań , w których uc...

Kierowanie zespołami - rekrutacja, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Rekrutacja - obsadzanie stanowiska pracy Obsadzanie stanowiska pracy polega na rekrutacji najlepszej osoby na dane stanowisko. Polega na: opracowaniu prognoz dotyczących potrzeb zasobów ludzkich, opracowaniu strategii rekrutacji np. realizacji specjalnych programów zatrudniania (priorytety, prefere...

Kierowanie zespołami - rodzaje planów, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Rodzaje planów: Plan strategiczny ; określa jakiego rodzaju działalność prowadzi dana organizacja, jakie są jej misje, zamiary i cele oraz jaką strategię wybiera, by móc skutecznie konkurować z innymi. Ten plan ogarnia całość działań organizacyjnych, ma charakter długofalowy (trzy do dziesięciu la...

Kierowanie zespołami - role kierownicze, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1162

Role kierownicze wg H. Mintzberga . Różne aspekty pracy kierownika powodują, że kierownicy na wszystkich szczeblach odgrywają wiele ról, które H. Mintzberg definiuje jako „zorganizowane zbiory zachowań”. Role międzyludzkie ; Reprezentacyjna, Przywódca, Łącznik Role informacyjne ; Monitor, Upowsz...

Kierowanie zespołami - rozszerzenie pracy, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Rozszerzenie pracy: łączenie różnych operacji na podobnym szczeblu w jedno zadanie w celu urozmaicenia czynności wykonywanych przez poszczególnych robotników i zwiększanie w ten sposób ich motywacji i zadowolenia Wzbogacanie pracy: łączenie różnych operacji w przekroju pionowym organizacji w jedno ...

Kierowanie zespołami - poziomy strategii, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

RÓŻNE POZIOMY STRATEGII Strategia na poziomie korporacji: Strategia opracowana przez naczelne kierownictwo sprawujące nadzór nad interesami i operacjami organizacji obejmującej jednostki prowadzące różne rodzaje działalności Strategia na poziomie jednostki gospodarczej: strategia realizacji celów ...

Kierowanie zespołami - samodzielność, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Samodzielność wiąże się z dojrzałością i oznacza, że sami potrafimy zadbać o swoje potrzeby fizyczne, że jesteśmy samowystarczalni w zakresie finansów, a także, że nasze samopoczucie psychiczne nie jest uzależnione od jakichś środków czy obecności lub nieobecności innych ludzi (nie jesteśmy uzależn...

Kierowanie zespołami - siatka kierownicza, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

Siatka kierownicza Duża Zarządzanie 1.9 Zarządzanie 9.9 Dbałość o potrzeby ludzi Efektywność pracy jest skutkiem utrzymywanie dobrych stosunków zaangażowania podwładnych prowadzi do wygodnego tempa pracy i traktowanie celów organizacji jako przyjaznej atmosfery wspólnej sprawy sprzyja tworzeniu ...

Kierowanie zespołami - sieci i koalicje, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Sieci i koalicje - grupy szczególnych interesów mogą połączyć się ze związkami zawodowymi, środkami przekazu, i członkami ciał legislacyjnych w blokowaniu nowej technologii, która spowodowała by utratę miejsc pracy. Różnorodność ról - Interesariusze muszą godzić sprzeczne role przy ustalaniu swoic...

Kierowanie zespołami - Smith i Tamneubaum, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 938

Smith i Tamneubaum ( style przywództwa) - byli zwolennikami stylu zorientowanego Trzy siły: - siły występujące u kierownika siły występujące u pracownika siły występujące w danej organizacji Siatka kierownicza ( siatka przywództwa) -Blaker i Mouton...