Politechnika Gdańska - strona 153

Klasyfikacja przewodów

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

KLASYFIKACJA PRZEWODÓW   1)Zróżnicowanie pod względem rodzaju ruchu:  a)ze swobodnym zwierciadłem, pod ciśnieniem atm.= grawitacyjny.  b)przewody ciśnieniowe   2)przeznaczenie przewodów  a)przewody technologiczne  b)przewody tranzytowe   c)magistrale   d)sieci rozdzielcze  e)przyłącza domowe- dopro...

Klasyfikacja ujęć wody

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2695

KLASYFIKACJA UJĘĆ WODY   1. ujecia wód powierzchniowych  a) płynących: - brzegowe; - nurtowe; - zatokowe; - nurtowo - brzegowe  b) stojących: - z jezior; - ze zbiorników sztucznych    2. ujęcia wód źródlanych  a) wstępujących (nizinnych) z samoczynnym wypływem wody artezyjskiej pod ciśnieniem  b) z...

Matematyczny opis zjawiska przepływów w sieci wodociągowej

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Matematyczny opis zjawiska przepływów w sieci wodociągowej    Stanowi go układ równań które wynikają z 2 podstawowych praw hydraulicznych -z bilansu  masy w węzłach(I prawo Kirchoffa)  -rónowagi energii w pierścieniach(II prawo Kirchoffa)   Zgodnie z I prawem które wyraża warunek ciągłości przepływ...

Metody prognozowania wody

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

METODY PROGNOZOWANIA WODY     a) metoda wskaźników sumarycznych – dwa wskaźniki  -  dla ludności  -  dla przemysłu  b) wskaźniki scalone – bilansuje się zuzycie wody dla określonych potrzeb ( mieszkalnictwo  jednorodzinne, mieszkalnictwo wielorodzinne, cele komunalne, usługi – sumuje się je)  c) me...

Odwadnianie i napowietrzanie sieci wodociągowej

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

Urządzenia do odwadniania i napowietrzania sieci wodociągowej     Do opróżniania rurociągów z wody czyli odwadniania stosuje się zasuwy odwadniające, lokalizowane  w najniższych punktach na sieci. Zestaw odwadniający działa bezpośrednio lub za pośrednictwem  zsyfonowanej studzienki.    Zasada dział...

Podstawowe pojęcia na egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

PODSTAWOWE POJĘCIA   MIEJSKI UKŁAD WODOCIĄGOWY  (dystrybucja) – stanowi zespół współdziałających  elementów składowych(obiektów i urządzeń) których zadaniem jest dostarczenie odbiorcom  potrzebnej ilości wody pod odpowiednim ciśnieniem przy zachowaniu jej normatywnych  wymagań. (Kiedyś jakość wody ...

Pompownie wodociągowe

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1407

POMPOWNIE WODOCIĄGOWE  (cele)  dostarczenie wody do systemów grawitacyjnych  zapewniają ciągłość i niezawodność w dostarczaniu wody  POMPOWNIA WO DOCIĄGOWA – DEFINICJA   budynek wraz z zespołem urządzeń technicznych składających się z:  agregatów pompowych  przewodów wraz z uzbrojeniem służący do p...

Pompy hydroforowe

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882

Pompy  hydroforowe :    jest obiktem, w któr dwie zasadnicz częsci (zespół pompow i zbiornik/i ciśn wodn-powietrzn tzw  hydrofor) współprac ze sobą. W inst hydrofor istotn rolę odgryw zb hydrof. Jego obj jest tym większ  im większ jest potrz akumulacj i mniejsz dopuszczalna częstotl załącz pomp. W ...

Problemy wymagające przeanalizowania na etapie projektowania zbiornika...

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

P roblemy wymagające przeanalizowania na etapie projektowania zbiornika wyrównawczego  (położenie wyskosciowe, współdziałanie z siecia, zasilanie dolne i gorne, hydraulika w  komorach)      Położenie wysokościowe:   Zbyt wysoko   -  ograniczeni...

Próba ciśnieniowa dla rur lepko sprężystych

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Próba ciśnieniowa dla rur lepko sprężystych      1.faza wstępna obejmuje okres relaksacji  Po przepłukaniu i odpowietrzeniu rurociągu obniżyć ciśnienie do atmosferycznego  i  pozostawić  go  w    okresie  relaksacji  w  czasie  t=60min.  Potem  należy  szybko  podnieść do ciśnienia próbnego STP prz...