Politechnika Gdańska - strona 154

Przyczyny start wody (róznice bilansowe)

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1120

Przyczyny start wody (róznice bilansowe)  a) Rzeczywiste: - przecieki i uszkodzenia sieci i uzbrojenia ( pęknięcia rur, perforacja rur  spowodowana korozją, uszkodzenie armatury) - ponadnormatywne ciśnienie i/lub jego  gwałtowne zmiany w sieci (zwiększone ryzyko uszkodzeń, intensyfikacja nieujawnio...

Przykłady i efekty wykorzystania komputerowego modelu przepływów na et...

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

P rzykłady i efekty wykorzystania kom. Modelu przepływów na etapie jego eksploatacji:   1.  zaplanowanie prac eksploatacyjnych i naprawczych (czasowe piony pracy naprawczej np. na  dolnych odcinkach tak aby zachować ciągłość w czynnym systemie wodociągowym;  wytypowanie najbardziej potrzebnych prac...

Rodzaje rurociągów w zbiornikach terenowych i wieżowych

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

Rodzaje rurociągów w zbiornikach terenowych.        1.Rurociąg dopływowy-dopływ wody do zbiornika.  2.Rurociąg odpływowy-odpływ wody ze zbiornika, pokrywa się z dopływowym.  3.Rurociąg  spustowy  -  umożliwia  opróżnianie  całej  objętości  wody  zmagazynowanej w zbiorniku.  4.Rurociąg przelewowy-g...

Rodzaje rurociągów zbiornika

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966

Rodzaje rurociągów zbiornika:  Wszystkie rurociągi stanowiące wyposażenie zbiornika powinny przechodzić przez komorę zasuw, w  której powinno znajdować się całe ich uzbrojenie, co zapewni kontrole i obsługe.  Dla zb. Terenowego:   - dopływowy, usyt...

Klasyczne hydrofornie ze zbiornikiem wodno-powietrznym

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1036

Scharakteryzować klasyczną hydrofornie ze zbiornikiem wodno-powietrznym    Hydrofornie są to pompownie specjalnego typu, w których zespół pomp, poruszane silnikami  elektrycznymi, tłoczą wodę do zbiorników ciśnieniowych wodno-powietrznych. Skąd woda pod  ciśnieniem sprężonego powietrza wtłaczana je...

Sieci wodociągowe

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 70
Wyświetleń: 945

SIECI WODOCIĄGOWE   Układ otwarty(rozgałęziony, promienny)- tańszy w eksploatacji  Układ zamknięty(obwodowy, pierścieniowy)- gwarantuje stabilne ciśnienie, możliwość  dopływu wody kilkoma drogami, droższy w eksploatacji   Układ mieszany- ...

Sposoby regulacji wydajności pomp

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1442

Sposoby regulacji wydajności pomp:   Regulacja dławieniowa  Regulacja poprzez dławienie przepływu zaworem na rurociągu tłocznym jest powszechnie  stosowaną metodą ograniczania wydajności i jednocześnie regulacją najmniej ekonomiczne.  Zwiększanie oporów przepływu powoduje Podnoszenie charakterystyk...

Sposoby regulacji wydajności pompy

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1771

S posoby regulacji wydajności pomp:   -  przez dławienie zasuwa:   Polega na przymykaniu lub otwieraniu zaworu na przewodzie tłocznym bez zmiany obrotow wirnika.  Zdławienie zaworem w czesci tłocznej spowoduje zmniejszenie poboru wody ; zbytnie zdławienie  narazi pompe na prace w procesie 

Sposoby ujmowania wód gruntowych

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

SPOSOBY UJMOWANIA WÓD GRUNTOWYCH      Drenaż  Studnia kopana   a. Głębokość zwierciadła wody nie przekracza 30 m   b. Studnie wiercone  - Stosowane, gdy głębokości są znaczne, nawet do 200m   - Elementy składające się na studnie:  * Rura eksp...

Strefowanie sieci wodociągowej

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3094

STREFOWANIE  SIECI WODOCIĄGOWEJ    Strefowanie polega na:   Określeniu granic stref o wartościach ciśnienia zgodnych z wymaganym a jeśli nie jest  spełnione to wprowadzenie pompowni, reduktora w sposób, aby u odbiorcy ciśnienie było ok.   KRYTERIUM  STREFOWANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ    Ograniczenie wy...