Politechnika Gdańska - strona 152

Pytania z egzaminu-urządzenia i instalacje elektryczne

 • Politechnika Gdańska
 • Instalacje elektryczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1281

Pytania ostatniego wrzesniowego terminu z elektryki -idukcyjność i pojemność obwodach prądu zmiennego (przebiegi czasowe prądu i napięcia )  napisac wzór na spadek napiecia na indukcyjność indukcyjność na prąd przepływający przez  pojemność. ...

Pojęcia na kolokwium-wentylacja i klimatyzacja

 • Politechnika Gdańska
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 154
Wyświetleń: 770

KLASYFIKACJA SYST. WENTYLACYJNYCH:  ze względu na:  1. źródło ruchu  powietrza  2.  zakres oddziaływania  3. charakterystykę obsługiwanego obiektu  4. kierunek ruchu powietrza względem pomieszczenia  5. różnicę ciśnień wewn. i  na zewn. pomieszczenia.  6. stopień uzdatniania powietrza    WENTYLACJA...

Wodociągi-pytania z egzaminu

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Odp 1) musi być zachowana różnica ciśnień, co wpływa na pokonanie oporów  przepływu.  Odp 2) w tej teleskopowej chodzi chyba o to,  że wierci się tak od najmniejszej  średnicy do największej tak, że w ziemi jest wykopana taka dziura w kształcie leja, że  to zabezpiecza grunt przed obsunięciem, bo j...

Algorytm rozwiązywania równań nieliniowych metoda Crossa-Łobaczewa

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2093

A lgorytm rozwiązywania równań nieliniowych metoda Crossa-Łobaczewa    ( dane wyjściowe, sposób postepowania, kryterium zakończenia obliczen )    Sporządzenie odpowiednich schematów obliczeniowych z uwzględnieniem I prawa Kirchoffa  określającego bilans masy w węźle sieci, czyli suma wydatków wpływ...

Aspekt techniczny i ekonomiczny strefowania sieci wodociągowej

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Aspekt techniczny i ekonomiczny strefowania sieci wodociągowej   Według wytycznych projektowania komunikacji sieci wodociągowej :  Aspekt techniczny- ogólnie-ograniczenie wysokości ciśnienia w sieci wodociągowej, ciśnienie w sieci  wodociągowej nie powinno przekraczać 60m.s.w, wyjątkowo w przewodac...

Cechy charakterystyki pomp wirowych płaskiej i niestatecznej

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

C echy charakterystyki pomp wirowych płaskiej i niestatecznej:    Charakterystyka płaska :   -  wydajność pompy jest o znacznie większym zakresie niż wysokość podnoszenia;   -  pompa pracuje w szerokim zakresie wydajności Qmax:Qmax przy niewi...

Cel i zakres kompleksowych badan terenowych dla potrzeb tarowania mode...

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

Cel i zakres kompleksowych badan terenowych dla potrzeb tarowania modelu  przepływów.   Celem kompleksowych badan terenowych jest ustalenie zbiorów zmiennych sterujących  procesem przepływów w układzie wodociągowym, które pozwola: -oszacować  wartości  hydraulicznej oporności wszystkich przewodów w...

Dane potrzebne do utworzenia komputerowego modelu przepływów

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Dane potrzebne do utworzenia komputerowego modelu przepływów ( strukturalne,  operacyjne) profili poboru wody    Zbiór danych strukturalnych- opisują cechy fizyczne trzech podst. elementów systemu  wodociągowego: sieci, pomp, zbiornikow; zawieraja inf.   O asortymencie sieci np. rozne typy 

Dwuteowy proces tworzenia komputerowego modelu numerycznego

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

DWUTEOWY PROCES TWORZENIA KOMPUTEROWEGO MODELU NUMERYCZNEGO   Modelowanie matematyczne   wiedza   matematyczny (teoria)   model matematyczny   Modelowanie numeryczne   Użytkownik programu  Zbiór danych (wartości liczbowe)  Komputerowy model numeryczny   Pojecia podstawowe:   Modelowanie matematyczn...

Funkcje jakie pełni zbiornik zapasowo-wyrównawczy oraz uwarunkowania, ...

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2982

Funkcje jakie pełni zbiornik zapasowo-wyrównawczy oraz uwarunkowania, funkcje w układzie    Funkcje zbiornika:  -wyrównanie nierównomierności poboru wody  - stabilizacja cisnienia( polozenie na odpowiedniej wysokości)  - gromadzenie zapasu na cele przeciwpożarowe  -gromadzenie rezerwy asekuracyjnej...