Politechnika Gdańska - strona 151

Podział ścieków

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1029

Podział  ścieków    bytowe (sanitarne; bytowo gospodarcze; komunalne, będące ściekami  bytowymi) – powstają podczas zaspokajania potrzeb higieniczno- sanitarnych i bytowych ludzi w gosp. domowych, obiektach użyteczności  publicznej, zakładach pracy. Stanowią mieszaninę odpływu z toalet,  kuchni, m...

Procesy biologicznego oczyszczania ścieków

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889

Procesy biologicznego oczyszczania ścieków  Dlaczego mówimy, że procesy biol. są podstawowym sposobem oczyszczania ścieków  zanieczyszczonych materią organiczną?  1.  podczas biol. oczyszczania uzyskujemy wysoką redukcję BZT (96-98%) i ChZT (BZT  na odpływie – kilka mg, ChZT na odpływie – kilkadzie...

Techniczne elementy systemów osadu czynnego

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 70
Wyświetleń: 777

Techniczne elementy systemów osadu czynnego:  1.  reaktor biologiczny (komora osadu czynnego, bioreaktor); różne reaktory, wzorce  hydrauliczne (przykłady):  o  o pełnym (idealnym) wymieszaniu – wartości wskaźników w każdym punkcie  bioreaktora są takie same jak na odpływie  o  o przepływie tłokowy...

Technologia oczyszczania ścieków

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1078

Technologia oczyszczania ścieków  – dziedzina nauki i techniki zajmująca się  poszukiwaniem oraz stosowaniem procesów i metod służących do usuwania zanieczyszczeń  ze zużytych wód przed odprowadzaniem ich do środowiska przyrodniczego lub przed  ponownym wykorzystaniem. Zużyte wody noszą nazwę ściek...

Układ mechanicznego oczyszczania ścieków

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

Układ mechanicznego oczyszczania ścieków.   1. Usuwanie grubych zanieczyszczeń na kratach:  - zatrzymywanie grubych zanieczyszczeń  - elementy krat: pręty w kanale pod kątem 60 - nieruchome, perforowane taśmy –  ruchome  - skratki – zanieczysz. zatrzymywane na kratach, nieprzyjemne zapachy: z reguł...

Usuwanie azotu i fosforu

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

Usuwanie azotu i fosforu    Osad czynny zawiera w suchej masie 10-12% azotu oraz 1-3% fosforu. Oznacza to, że  podczas syntezy biomasy, ze środowiska są usuwane pewne ilości tych pierwiast...

Warunki hydrauliczne przepływu ścieków w osadnikach

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1295

Warunki hydrauliczne przepływu ścieków w osadnikach    Re=10 000-20 000 – 3 podstawowe typy osadników  Re=kilkadziesiąt – osadniki wielostrumieniowe  Stabilność przepływu ścieków przez osadnikach  Fr=10 -8 – 10-7 – 3 podstawowe typy  Fr=10 -6 – 10-5 – osadniki wielostrumieniowe  Sprawność hydraulic...

Wpływ kanalizacji na charakterystykę ścieków

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

Wpływ kanalizacji na charakterystykę ścieków  Sieci kanalizacyjne    rozdzielcza – 2 odrębne układy przewodów dla ścieków bytowych i przemysłowych  (kan. ściekowa), dopływających do sieci miejskiej, oraz wód opadowych (kan.  opadowa), trafia...

Zadanie z nitryfikacją

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

dane: azot Kjeldahla = 60 mg N/dm3 cały azot organiczny - pełna amonifikacja azot azotanowy = 0 max azot amonowy = 1 mg N/dm3 max azot azotanowy = 6 mg N/dm3 rozwiązanie: w ściekach dopływających (w tym przypadku) azotu azotanowego nie ma, a azot azotynowy  (zazwyczaj) jest w śladowych ilościach, w...

Zagadnienia dotyczące ilości ścieków

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2555

  ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE ILOŚCI ŚCIEKÓW  Ilość ścieków – sumaryczna ilość wody zużywanej na cele bytowe i przemysł (sieć kanalizacji  rozdzielczej), gdy jest bezdeszczowo, to sieć kanalizacji spławnej.  -gdy występują duże nieszczelności w sieci kanalizacyjnej, to jest więcej ścieków niż  ujmowanej ...