Podstawy wiedzy o finansach - zaliczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy wiedzy o finansach - zaliczenie - strona 1

Fragment notatki:

Regulacja bazy monetarnej to sposób regulacji podaży pieniądza przy założeniu, że:
Istnieje stała relacja między bazą monetarną a ilością pieniądza w gospodarce
Fundusz nabywczy to różnica miedzy przychodami jednostek gospodarczych a ich:
Przychody redystrykcyjne i kredytowe
Do zjawisk redystrykcyjnych zaliczamy:
Zapłatę za towar
Otwarcie kredytu budżetowego
Odroczoną zapłatę za towar
Kredyt bankowy dla budżetu
Składka z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych polce obciąża:
Pracodawców i pracowników
Dotacja budżetowa do funduszu składkowego KRUS wynosi:
94%
Dotacja budżetowa FUS wynosi:
15%
Do zadań urzędu skarbowego należy:
Weryfikacja zleceń podatkowych
Ilościowa teoria pieniądza koncentruje się na zależnościach między:
Ilością pieniądza, cenami i produkcją.
Do najważniejszych reform okresu transformacji należy uwolnienie cen. Pociągnęło to za sobą inflację w 1990 roku na poziomie:
685,8%
Jeśli finanse to pieniężny mechanizm wymiany i podziału produktu materialnego to:
Podział ekonomiczny jest szerszy niż podział finansowy
Jeżeli nie wszystkie zjawiska pieniężne są finansami to do finansów nie zaliczamy:
Cen
Do transferów zaliczamy
Żadna nie jest poprawna, ewentualnie:
Otwarcie kredytu budżetowego
Symulacja finansowa może oznaczać:
Osłabienie funkcji redystrykcyjnej
Do zjawisk kredytowych zaliczamy:
…………. kredytu bankowego
Monetarystyczna interpretacja długookresowej krzywej Philipsa pokazuje że:
Bezrobocie prowadzi do wzrostu podaży pieniądza
Istnieje odwrotnie proporcjonalna zależność miedzy stopą inflacji a stopą bezrobocia
Punktem wyjścia monetaryzmu jest ilościowa teoria pieniądza i jej formuła….
Produkcji i cen
W przypadku kredytów wekslowych winny zachodzić następujące relacje:
Stopa dyskontowa stopa redystrykcyjna
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz