Organizacja polskiego rynku kapitałowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja polskiego rynku kapitałowego - strona 1 Organizacja polskiego rynku kapitałowego - strona 2 Organizacja polskiego rynku kapitałowego - strona 3

Fragment notatki:

Organizacja polskiego rynku kapitałowego - system WARSET
giełdy znane były już w starożytności,
giełdy kapitałowe powstały z giełd pieniężnych,
w rozwiniętej postaci giełdy kapitałowe powstały w Holandii - 1531r. sformalizowana giełda Antwerpia,
XVII-XVIII wiek - giełda kapitałowa w Londynie, Paryżu, Frankfurcie, Nowym Yorku,
w Polsce wywodzi się z giełd pieniężno - towarowych 1817 rok, 1921 rok - po wojnie weszła ustawa o giełdach - powołano 7 giełd, handlowano instrumentami rynku pieniężnego i kapitałowego,
1989 rok - powstały dwie grupy inicjatywne: Warszawa i Gdańsk,
1991 rok - obie grupy połączyły się, weszła ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszami powierniczymi - potem powstały dwie odrębne ustawy - 1994 rok; na mocy ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi powołano spółkę Giełda Papierów Wartościowych S.A. z udziałem Skarbu Państwa, której akcje mogły być nabywane przez biura maklerskie, banki i instytucje finansowe; w kwietniu 1991r. odbyło się pierwsze notowanie - brało w nim udział 5 spółek, 112 zleceń, 2 tys. $; otwarcie giełdy miało odbyło się 07.07.91r., potem weszła w życie ustawa; w 90 roku zmodyfikowano rynek kapitałowy na wzór Francji - system AS400; cechy tego systemu:
papiery wartościowe mają postać zdematerializowaną,
uczestnikiem publicznego obrotu są tylko i wyłącznie biura maklerskie,
notowania odbywają się na giełdzie w ramach sesji giełdowej, która podzielona jest na fazy,
zasada: rynek kierowany jest ceną, ustaloną na podstawie popytu i podaży, czyli na podstawie złożonych ofert - zleceń kupna lub sprzedaży,
dopuszczenie do publicznego obrotu wymaga: standard, prospekt emisyjny, ustalenie ceny emisyjnej,
rynek pierwotny i wtórny:
na rynku pierwotnym - w momencie wejścia papierów na giełdę, cenę ustala emitent;
rynek wtórny - to gra sił rynkowych;
przyjęto, że jednostką jest 1 akcja, sesje odbywają się raz w tygodniu, potem zwiększono liczbę sesji, a od października 95r. sesje odbywają się 5 razy w tygodniu; niektóre giełdy czynne są 24h;
system notowań punktowych - Francja;
od 92r. notowania ciągłe - na obligacje i inne;
przyjęto założenie, że kursy nie mogą zmieniać się dowolnie - widełki kursów;
pewne formy składania zleceń giełdowych,
95r. - wprowadzono system AS400 - niesprawny;
98rok - Francja - system WARSET - wykorzystuje łączność satelitarną.
Organizacja - struktura:
Uczestnikiem publicznego obrotu jest biuro maklerskie - klient składa zlecenie i rozlicza się z biurem maklerskim, które zlecenia przesyła do giełdy - ustala się kursy, notowania, sesja o transakcjach giełdowych informuje biuro.


(…)

… wpływają na kurs: przewaga sprzedaży - cena spada, przewaga kupna - cena rośnie.
Uczestnikiem obrotu publicznego są biura maklerskie. Jednostką transakcyjną jest 1 akcja, 1 instrument, 1 kontrakt. Na innych giełdach występują parkiety. Instrumenty podzielono na segmenty i na parkiety, zwane również rynkami:
segment papierów dłużnych - obligacji skarbowych,
segment papierów udziałowych - akcji, prawa
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz