Narodowy Bank Polski - Zasady prowadzenia rachunków

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Narodowy Bank Polski - Zasady prowadzenia rachunków - strona 1 Narodowy Bank Polski - Zasady prowadzenia rachunków - strona 2 Narodowy Bank Polski - Zasady prowadzenia rachunków - strona 3

Fragment notatki:

Narodowy Bank Polski *Bankowość centralna wiąże się z koniecznością realizacji następujących funkcji:
-emisji pieniądza, kontroli jego podaży
-stabilizacji systemu bankowego w państwie
-organizacji bezpiecznego i efektywnego systemu rozliczeń
NBP - organa NBP *Prezes NBP
-powoływany jest przez sejm na wniosek Prezydenta RP na okres 6 lat (przewodniczy RPP, Zarządowi NBP, KNB oraz reprezentuje NBP na zewnątrz) - obecnie Sławomir Skrzypek
-KNF - Stanisław Kluza
*Rada Polityki Pieniężnej
-ustala założenia polityki pieniężnej ,składa Sejmowi sprawozdanie z jej realizacji
-zatwierdza plan finansowy NBP, przyjmuje roczne sprawozdanie
-ustala zasady operacji otwartego rynku
*Zarząd NBP
-kieruje bieżącą działalnością NBP
17.11.2008
Pojęcie banku
*Pojęcie banku nie było jednoznacznie zdefiniowane
-Zarówno przed, jak i powojenne regulacje używały tego pojęcia, nie definiując go wcześniej
-Dopiero ustawa Prawo Bankowe z 1989r. zdefiniowała pojęcie banku - określając go jako samodzielną i samofinansującą się jednostkę organizacyjną, posiadającą osobowość prawną oraz własny statut.
-Wadą tej definicji jest jej ogólnikowość -Definicja banku według ustawy z 1997r. mówi:
Jest to osoba prawna, która działa na podstawie zezwolenia, uprawniającego ją do świadczenia czynności bankowych , które obciążają ryzykiem powierzone bankowi środki.
Rodzaje banków
*Banki w Polsce dzielą się na:
-Banki uniwersalne
-Banki specjalistyczne:
Banki hipoteczne - zajmują się udzielaniem kredytów zabezpieczonych hipoteką ustanowioną na nieruchomości
Nabywaniem wierzytelności innych banków również zabezpieczonych hipoteką
Emitowaniem hipotecznych listów zastawnych
Banki inwestycyjne - specjalizujące się w transakcjach związanych z obrotem papierami wartościowymi, zwłaszcza akcjami będącymi w obrocie publicznym
Czynności bankowe
*Czynności bankowe sensu stricte :
-Mogą być wykonywane wyłącznie przez banki - w odniesieniu do czynności banki mają przywilej wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych
Przyjmowanie wkładów pieniężnych
Udzielanie kredytów i gwarancji bankowych
Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych
Emitowanie bankowych papierów wartościowych
*Czynności bankowe sensu largo :
-Czynności te stają się czynnościami bankowymi, o ile są wykonywane przez banki.


(…)

…-- pomocnicze
- --II-- lokat terminowych
- --II-- oszczędnościowe
*Zasady prowadzenia rachunków:
-Swobodnego wyboru banku
-Prawo do otwierania dowolnej liczby rachunków
-Zasada pełnej swobody dysponowania zgromadzonymi środkami
-Możliwość oprocentowania środków na rachunku
-Zasada ochrony interesów depozytariuszy
Kredyt bankowy - podstawowe informacje
*Parametry kredytu bankowego:
-Oprocentowanie kredytu…
… hipotecznych listów zastawnych
Banki inwestycyjne - specjalizujące się w transakcjach związanych z obrotem papierami wartościowymi, zwłaszcza akcjami będącymi w obrocie publicznym
Czynności bankowe
*Czynności bankowe sensu stricte:
-Mogą być wykonywane wyłącznie przez banki - w odniesieniu do czynności banki mają przywilej wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych
Przyjmowanie wkładów pieniężnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz