Miasto w ujęciu socjologicznym - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miasto w ujęciu socjologicznym - wykład - strona 1 Miasto w ujęciu socjologicznym - wykład - strona 2 Miasto w ujęciu socjologicznym - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Miasto MIASTO W UJĘCIU SOCJOLOGICZNYM - forma miejsca - struktura społeczna powoduje ukształtowanie formy miejskiej. Miasto - więcej mieszkańców na m2. -  osada, w której mieszkańcy trudnią się pracą w usługach, przemyśle - nie ma własności ziemskiej - zwarte budownictwo - przestrzeń miejska - miasto nie jest samowystarczalne.  Warunki rozwoju - klimat, bliskość wody, energia, transport - przepływ informacji, obrona, wyżywienie, bliskość szlaków komunikacyjnych, dostępność surowców, uwarunkowania społeczno-kulturowe. Miast, jako symboliczna reprezentacja ładu, ideologii i władzy. Grecja - agora, Ateny - nowa struktura społeczna - zbiorowa forma rządzenia. Rzym - techniczne rozwiązania, regulacje społeczne (dzielnice), miasteczka wojskowe dla legionów.  Miasta średniowieczne - względnie autonomiczne. Chiny - Hutong - liczy się przynależność do rodziny bardziej niż do społeczeństwa, forma charakterystyczna dla biedniejszej społeczności. Miasta murów, miasta w mieście, nie ma możliwości swobodnej przeprowadzki.  Bauman - miasta nowoczesne - miasta murów (strzeżone osiedla). Średniowiecze - jednostka bez znaczenia, renesans - zwrot w stronę indywidualizmu, rozwój instytucji związanych z handlem, mecenat, powrót do ideałów klasycznych - antropocentryzm. Miasta na pokaz, gdzie główną funkcja jest reprezentacja władzy, REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA - nowy kształt miasta. Konstrukcja architektoniczna fabryk i manufaktur - duży popyt, siła robocza, konieczność zmiany organizacji struktur miasta. Wzrost instytucji związanych z ekonomią, np. banki, gospodarka kapitalistyczna - oddźwięk w kształcie miasta. Zmienia się relacja między miejscem zamieszkania a miejscem pracy. Rozwój transportu miejskiego - dworce, stacje itd. Kamienica - fasada, stratyfikacja społeczna; piętra + handel i usługi na dole. Nowe formy przestrzeni konsumpcyjnych - pasaże i galerie. SUBURBANIZACJA - przedmieścia, samochód, nasilenie lęku przed biedą - chęć opuszczenia miasta, pojawienie się nowych specjalistów - „białe kołnierzyki”. Mobilność kapitału i siły roboczej. Tokio - miasto globalne, decyzje o losach świata. Ghettoizacja - dzielnice emigrantów, no go In, no go out - Bauman, dzielnice biedniejsze, brak możliwości awansu społecznego
REWITALIZACJA - działanie skupione na ożywieniu zdegradowanych obszarów miast, np. poprzemysłowych, którego celem jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję.  Ożywienie opustoszałych śródmieść, które utraciły swoją rolę, jako centra handlowe miast. Poprawa, jakości życia i odtworzenie więzi społecznych w wielkich osiedlach - "blokowiskach". Itd.
MIASTA IDEALNE - wizja Platona, państwo-miasto, Rzym - Witruwiusz, Filarete - Sforzinda, Tomas More - Utopia, Campanella - Miasto Słońca, Haussmann - przebudowa Paryża; założenie - wzrost higieny, odsłonięcie fasad i lepszy dostęp do budynków, poprawa transportu, cyrkulacja na terenie miasta. Powody polityczne - kontrola zamieszek i przestępczości. Miasto przemysłowe - osiedle fabryczne (np. Księży Młyn); wizja fabrykanta, jako ojca - zapewnia edukację, opiekę itd., czas wolny. Fourier - Falanster - projekt wspólnoty łączącej przemysł z rolnictwem, J. B. Godin - Familister, R. Owen - komuna. Idea wspólnego zarządzania, własności, spędzania czasu wolnego, organizacja społeczna a nie przestrzenna. Le Corbusier - Unite g'habitation.

(…)

…. Zaprzepaszcza się tradycję, ale jest to proces nieunikniony. Rozwój miasta zaczyna być postrzegany w kontekście upadku. Podejmowane są próby poszukiwania azylu. Georg Simmel: napisał esej o mentalności mieszkańców wielkich miast. Analiza polegała na zbadaniu jak jednostka przywiązuje się do miast, bo w mieście dużo się dzieje i jest dużo podniet oraz bodźców. My, jako ludzie jesteśmy nakierunkowani na różnice…
… - ponowne zaczarowanie weberowskiego świata Globalność obiegu wzorców i globalność zagrożeń społeczeństwo ryzyka - nieustannie myślimy o ryzyku, które kalkulujemy np. napisy na margarynie o ilości zawartego w niej cholesterolu. M. Castells - perspektywa makrostrukturalna: - globalne złożoności gospodarcze (globalna sieć powiązań, globalne korporacje) - masowa komunikacja - rozwój transportu - centrum…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz