Mgr Marcin Nowak - strona 2

Proces powstawania teorii i doktryn - opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

PROCES POWSTAWANIA TEORII I DOKTRYN Istniejąca rzeczywistość ekonomiczna ulega zmianie na skutek ciągłych zmian w gospodarce. W związku z tym zaczynają pojawiać się problemy, które nie są zawsze jasne - ich pochodzenie lub powód powstania. Problemy te mogą być korzystne (lub nie) dla ogółu, ale mog...

Przedklasycy- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

W Polsce Ludowej warunkiem tym było pozyskiwanie walut obcych. Dla zdobycia dewiz eksportowane było nieomal wszystko (cukier, surowce). Jednocześnie ograniczony był import do wyrobów najpotrzebniejszych. Polska potrzebowała techniki zachodniej, która była niedostępna dla bloku komunistycznego ze wzg...

Kierunek subiektywno- marginalistyczny- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2205

Kierunek subiektywno - marginalistyczny szkoła wiedeńska szkoła lozańska szkoła neoklasyczna z Cambridge Szkoła klasyczna (powtórzenie) - była przedmiotem krytyki drobnych producentów i rolników. W ich obronie stanął Sismondi i Prudho, a później Marks, Carrey, Hildenbrandt. Krytykowali teorię wolne...

Proces produkcji według Marksa- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Proces produkcji według Marksa Wartość siły roboczej nie jest przenoszona gdyż robotnicy wydają pieniądze na inne towary, więc powstaje wartość nowowytworzona, która jest większa od wartości siły roboczej. Siła robocza wytwarza więcej wartości niż sama była warta, co powoduje powstawanie nadwyżki, ...

Demograficzne uwarunkowania rynku pracy i gospodarki publicznej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1071

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Rynek pracy cechują duże przepływy osób między bezrobociem, zatrudnieniem i biernością zawodową. Źle funkcjonujący rynek pracy cechuje mała liczba rozstań z pracą i niewiele nowych umów o pracę. ). Dynamiczny rynek pracy to – wręcz przeciwnie – li...

Praca semestralna - "Władysław Gomułka

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1631

Praca została oceniona przez wykładowcę na 5.0 (…) … kilkadziesiąt robotników walczących o chleb Władysław Gomułka został odsunięty od posady I sekretarza, a jego miejsce zajął Edward Gierek. Bibliografia Jerzy Eisler, Jakim państwem b...

Środowisko geograficzne, a zjawiska polityczne i ekonomiczne. Wzajemne...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1827

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Zespół elementów przyrody otaczających człowieka, ale już przez niego w różnym stopniu przekształconych. W szerokim rozumieniu pojęcia do środowiska geograficznego są zaliczane również elementy wytwórczości człowieka, a więc cała technosfera. Zjaw...

Liberalizm referat

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3871

Liberalizm Liberalizm (z łac. liberalis - wolnościowy, od łac.liber -wolny)-ideologia i kierunek polityczny,według którego wolność jest nadrzędną wartością. Liberalizm jest ściśle związany z indywidualizmem,stanowczo odrzuca kolektywizm oraz opowiada się za jak najmniejszym krępowaniem wolności je...

Główne problemy gospodarcze świata w latach 1980-1992-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 392

Główne problemy gospodarcze świata w latach 1980-1992 a)państwa kapitalistyczne do `89-gospodarcza dominacja USA do lat 60'-poziom techniki i organizacji oraz wykształcenie społeczeństwa, ekspansja kapitału amerykańskiego, kryzys w siedemdziesiątych; RFN-kontynuacja programu Erharda, Kiesenger, Bra...

Gospodarcze problemy Trzeciego Świata po drugiej wojnie światowej-opra...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Gospodarcze problemy Trzeciego Świata po drugiej wojnie światowej a)początek dekolonizacji-Indonezja-Sukarno prezydentem `49-'54- całkowite wyzwolenie spod władzy Holandii -rząd Aunga Sanga(powstanie antyjapońskie)-'45-'48-wybory, Brytyjczyc...