Mgr Marcin Nowak

note /search

Granica wschodnia Polski w latach 1939-1992- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1225

Temat: Granica wschodnia Polski w latach 1939-1992 Zaleszczyki od 1376r do 1772r miasto w granicach I RP, od 1917 do 1939r w granicach II RP. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1340r. TRÓJSTYK GRANICZNY: Polska posiada 6 trójstyków. W tym na granicy z Ukrainą i Białorusią: Polska - Litwa - Białoruś na...

Gospodarka światowa w czasie II wojny światowej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 182
Wyświetleń: 623

Po koniec lat trzydziestych bieg wydarzeń zmierzał do nowego konfliktu światowego. Niemcy hitlerowskie sprzymierzone z Włochami oraz Japonią dążyły do podporządkowania sobie świata. Przygotowania do wojny w Niemczech trwały już od dojścia Hitlera do władzy, został ukształtowany system kontroli państ...

Kryzysy walutowe lat 90-tych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 147
Wyświetleń: 910

Największe kryzysy walutowe lat 90 - tych. Obecny stopień współzależności rynków finansowych powoduje, że każdy kraj o otwartej gospodarce, włączającej się w procesy globalizacji, nie jest wolny od zagrożeń. Reperkusje kryzysu w jednym kraju odbijają się w innych krajach, nawet takich, które mają s...

Średniowiecze- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

Średniowiecze - rozpoczyna się wraz z upadkiem Starożytnego Rzymu (476 rne). W 430 rne zmarł św. Augustyn. Średniowiecze dzieli się na wczesne, dojrzałe i schyłek. Kończy się ono Odrodzeniem (jest to okres odkryć geograficznych, między innymi Ameryki przez Kolumba). Centrum systemu Średniowiecza jes...

Korzyści specjalizacji- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

Korzyści specjalizacji W USA Henry Carey wysunął wątpliwości co do korzyści specjalizacji. Kiedy w 1776r. Smith wydał “Bogactwo narodów”, w tym samym czasie brytyjskie kolonie w USA zbuntowały się twierdząc, że nie potrzebują opieki Korony Brytyjskiej. Do tej pory USA płaciły Anglii podatki, musia...

Marksowska teoria ekonomiczna- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 770

Marksowska teoria ekonomiczna Karol Marks urodził się w 1818r. miał wykształcenie ekonomiczne. Na stałe osiadł w Londynie. Jego przyjaciel, F. Engels (też Niemiec) był samoukiem i pracował w fabryce ojca. Engels napisał “Położenia klasy robotniczej w Anglii”. Marks i Engels spotkali się i już do ko...

Merkantylizm- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1183

MERKANTYLIZM XVI -XVII wiek Koniec średniowiecza wykreował nowe stosunki społeczno-gospodarcze, zmiany nastąpiły również w relacjach między poszczególnymi stanami - szlachtą, duchowieństwem, mieszcza-ństwem i chłopstwem. W nowych warunkach czołową postacią zaczyna stawać się mercante tj. kupiec b...

Myśl ekonomiczna średniowiecza- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2275

Myśl ekonomiczna średniowiecza Okres V - XV w. n.e. Feudalizm - nowy układ społeczno-gospodarczy. Foedus - wolna umowa na podstawie której zasłużeni wojownicy, dygnitarze otrzymywali ziemie na której pracowali chłopi. Wczesny feudalizm doprowadził do zastoju spowodowanego ograniczeniem produkcji,...

Myśl ekonomiczna starożytności- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1330

Myśl ekonomiczna starożytności Okres VIII w. p.n.e. - V w. n.e. Dotyczy dorobku myśli greckiej oraz rzymskiej. Występują dwie tradycje- dwa podejścia : -euklidesowa -babilońska. Znaczące wydarzenia wpływające na ustrój społeczny i polityczny - przejęcie alfabetu od Fenicjan w IX wieku p.n.e.; - ...

Odrodzenie- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

Odrodzenie Podr. - wielkie odkrycia geograficzne i rozwój techniki Reformacja - nowe religie W Europie rozpoczyna się okres Odrodzenia, który wiąże się z odkryciami geograficznymi, rozwojem techniki i rozszerzeniem się hory...