Mgr inż. Zofia Zięba - strona 4

Sondowanie dynamiczne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1757

Sondowania dynamiczne SPT wykonywane są w celu określenia geologiczno-inżynierskich warunków badanych gruntów. Sondowanie to polega na wbijaniu z powierzchni terenu lub z dna otworu wiertniczego żerdzi z końcówką za pomocą młota spadająceg...

Badanie granic konsystencji-sprawozdanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 735
Wyświetleń: 1288

Wstęp Właściwości gruntów spoistych w wielu przypadkach zależą od intensywności współdziałania tych gruntów z wodą. Jednym ze wskaźników charakteryzujących właściwości jest konsystencja gruntu. Wyróżnia się konsystencję gruntu zwartą, plastyczną i płynną. Wilgotności graniczne między poszczególnymi...

Tiksotropia gruntów oraz zjawiska zachodzące w gruncie-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3038

WPŁYW SKŁADU MINERALOGICZNEGO NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I MECHANICZNE: -wpływa na rozpuszczalność gruntu w wodzie -odporna na wietrzenie, ścieranie -domieszka do piasków cząstek iłowych zawsze pogarsza właściwości mechaniczne piasku. ZJAWISKA FIZYKO-CHEMICZNE W GRUNCIE: (teoria listrzyca ) -

Uziarnienie gruntów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2184

Uziarnienie gruntów. Metody badań, wskaźnikowe cechy uziarnienia Podstawową charakterystyką gruntów jest jego uziarnienie. Szkielet gruntowy składa się z ziaren i cząstek o różnych wymiarach i różnych kształtach. Podział gruntów na rodzaje opar...

Właściwości szkieletu mineralnego-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

WŁAŚCIWOŚCI SZKIELETU MINERALNEGO: Zbiór okruchów skalnych ułożonych w pewien sposób - struktura gruntu (zależy od wielkości ziaren, mineralnej budowy, od wzajemnych powiązań i oddziaływań) Grunty spoiste (struktury): -komórkowa (cząstki mineralne sedymentują w dół) -równoległe (duża objętość po...

Wiercenia geotechniczne oraz ulepszenie gruntów metodą prekonsolidacji...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1757

Wiercenia geotechniczne, metody, ustalone parametry Otwory wiertnicze wykonuje się najczęściej pod osłoną rur stalowych, jednak gdy otwory są płytkie wierci się często bez użycia rur, za to głębsze wykonuje się opuszczając świdry na żerdziach wiert...

Woda gruntowa-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 441

Woda gruntowa Woda gruntowa występuje w gruncie pod postaciami - wody błonkowej, przywartej do powierzchni cząstek gruntowych - wody kapilarnej, utrzymywanej siłami napięcia powierzchniowego w porach gruntu ponad zwierciadłem wod...

Woda kapilarna-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

Woda kapilarna Strefa kapilarna - utworzona przez ziarna piasku strefy wody, która jest podciągana i wypełnia w sposób częściowy minerał + powietrze + woda Strefa saturacji: woda + minerał Występowanie wody kapilarnej związane jest z występowaniem sił napięcia powierzchniowego i sił podciągania ...

Wstęp do mechaniki gruntów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 126
Wyświetleń: 679

Mechanika gruntów- wytrzymałość materiału, którym jest grunt. Stanowi dział wiedzy inżynierskiej zajmujący się warunkami równowagi oraz odkształceniem zachodzącym w wyniku działania sił w ośrodkach skalnych okruchowych rozdrobnionych

Wytrzymałość gruntu na ścinanie-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1981

Wytrzymałość gruntu na ścinanie nazywa się maksymalny opór jednostkowy, jaki stawia grunt naprężeniom ścinającym w chwili nastąpienia ścięcia (poślizgu w płaszczyźnie ścinania). Określenie wytrzymałości gruntu na ścinanie sp...