Mgr inż. Zofia Zięba - strona 3

Metody wyznaczania stateczności skarp-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2856

Metody wyznaczania stateczności skarp Metoda BISHOPA : Metoda ta jest pewna modyfikacja metody Felleniusa polegająca na innym określaniu wskaźnika bezpieczeństwa i odmiennym sposobie określania sił działających na bokach każdego bloku. W metodzie tej przyjmuje się, że działające na boczne ściany wy...

Naprężenia w gruncie występujące podczas wykonywania i obciążenia wyko...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 903

Naprężenia w gruncie występujące podczas wykonywania i obciążenia wykopu pierwotne, wtórne i dodatkowe. 1)Przed rozpoczęciem wykopów w gruncie występują naprężenia pierwotne. 2)Po wykonaniu wykopu podłoże zostaje odciążone o ciężar usuniętego gruntu naprężenia pierwotne ulegają zmniejszeniu o σzp=...

Podział gruntów spoistych i niespoistych -opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 462

Podział gruntów spoistych. Kryteria podziału. Grunt spoisty- nieskalisty grunt mineralny lub organiczny wykazujący wartość wskaźnika plastycznosci Ip1% lub wykazujący w stanie wysuszonym stałość kształtu brylek przy naprężeniach większych niż 0.01 MPa, minimalny wymiar brylek nie może być przy tym ...

Porowatość i wskaźnik porowatości-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1386

Porowatość i wskaźnik porowatości. Porowatością „n” nazywamy stosunek objetosci porow Vp do objętości całego gruntu V (szkielet gruntu + pory); porowatość obliczamy ze wzoru n= . Wobec trudności bezpośredniego pomiaru szkieletu gruntowego i obj...

Próbne obciążania gruntu presjometrem i dylatometrem-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1862

Próbne obciążania gruntu presjometrem (Menarda): Polega na pomiarze odkształceń ścianki otworu wiertniczego, w wyniku przyłożonego do niej określonego obciążenia poziomego (kołowo symetrycznego). Badanie odbywa się przez wprowadzenie do o...

Przemarzanie gruntu i mechanizm pęcznienia mrozowego-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1456

Przemarzanie gruntu i mechanizm pęcznienia mrozowego Pęcznienie mrozowe - powiększanie objętości gruntu przepojonego wodą w czasie zamarzania (o 9%); powstają różnego typu zaburzenia w strefie czynnej (inwolucje w kopalnych profilach glebowych); pękanie nawierzchni drogowych. Podnoszenie mrozowe - w...

Pytania egzaminacyjne z mechaniki gruntów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1176

Pytania egzaminacyjne z mechaniki gruntów Czynniki i procesy decydujące o powstawaniu i rozdrobnieni gruntów. Podział gruntów spoistych. Omówić kryteria podziału Podział gruntów niespoistych. Kryteria podziału i czynniki różniące te grunty od spoistych Grunty organiczne, powstawanie właściwości ...

Rodzaje wody w gruncie-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 175
Wyświetleń: 812

RODZAJE WODY W GRUNCIE: 1) Woda grawitacyjna: (będąca w ruchu) -wpływ chemiczny- działalność chemiczna przejawia się rozpuszczaniem soli -działanie mechaniczne przekazuje na szkielet gruntowy ciśnienie hydrostatyczne stan upłynnienia gruntu Woda przesączająca się Woda w ruchu podlega prograwit...

Teoria Bussinesq'a-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1617

Rozkłady naprężeń w gruncie wywołane siła skupioną Teoria Bussinesq'a Obecnie do wyznaczeni anaprężeń w gruncie stosuje się najczesciej rozwiązania oparte na teorii sprezystosci. Ogólnie równania teorii sprężystości dla dla zagadnień p...

Sondowanie dynamiczne gruntów niespoistych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2142

Sondowanie dynamiczne gruntów niespoistych: Sondowanie stosuje się do określania stanu gruntu w warunkach polowych (bez pobierania próbek). Sondowanie dynamiczne jest łatwe do wykonanie, daje dobry wgląd w warunki gruntowe, wykazując poziom występowania słabych warstw. Parametrem geotechnicznym son...