Mgr inż. Zofia Zięba

Wyparcie hydrauliczne i upłynnienie gruntu w dnie wykopu-karta do spra...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2534

Ćwiczenie K1 Temat: Wyparcie hydrauliczne i upłynnienie gruntu w dnie wykopu Wykop fundamentowy o wymiarach w planie 20×20 m, zgodnie z projektem posadowienia obiektu musi posiadać głębokość 3.5 m. W profilu geologicznym podłoża do głę...

Naprężenia w ośrodku gruntowym wywołane siłą skupioną-karta do sprawoz...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1176

Ćwiczenie K2 Temat: Naprężenia w ośrodku gruntowym wywołane siłą skupioną Obliczyć naprężenia w ośrodku gruntowym, wywołane siłą skupioną Q = kN. Narysować wykres naprężeń na głębokości z = m. Narysować krzywą zanikania naprężeń. Wykreślić izobary naprężeń pionowych dla współrzędnych kątowych:...

Podstawowe zagadnienia konsolidacji gruntów-karta do sprawozdania K4

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 798

Ćwiczenie K4 Temat: Podstawowe zagadnienia konsolidacji gruntów W dolinie rzecznej zostanie wybudowana zapora ziemna z piasków średnich o wysokości 5. 0 m, projektowany ciężar objętościowy gruntu w korpusie zapory ziemnej ma wynosić 20 kN/m...

Stateczność skarp-karta do sprawozdania K5 i K6

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

imię i nazwisko Ćwiczenie K5 Temat: Stateczność skarp Proszę zaprojektować nachylenie skarpy nasypu ziemnego z gruntu spoistego dla danych: Rodzaj gruntu: Wysokość nasypu: n dop. = imię i nazwisko Ćwiczenie K6 Temat: Parcie grun...

Ściśliwość gruntów-karta do sprawozdania L2

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630

Ćwiczenie L2 Temat: Ściśliwość gruntów Na podstawie załączonych wyników edometrycznych badań namułu gliniastego, należy: Wykreślić krzywe konsolidacji dla wszystkich stopni pierwotnego obciążenia próbki. Wykreślić krzywe ściśliwości. Obliczy...

Zagęszczalność gruntów-karta do sprawozdania L3

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 868

Ćwiczenie L3 Temat: Zagęszczalność gruntów Na podstawie podanych danych wykreślić krzywą zagęszczalności, krzywą pełnego nasycenia oraz wyznaczyć maksymalną standardową gęstość objętościową i wilgotność optymalną gruntu. PRÓBA 1 PRÓBA 2 PRÓBA 3 PRÓBA 4 PRÓBA 5 PRÓBA 6 w mt 15,49 15,86 15...

Parametry wytrzymałościowe gruntów-karta do sprawozdania L4

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1036

Ćwiczenie L4 Temat: Parametry wytrzymałościowe gruntów Na podstawie badań gruntów wykonanych w aparacie bezpośredniego ścinania wyznaczyć wartości kąta tarcia wewnętrznego oraz i kohezji. wymiary skrzynek aparatu wynoszą 6×6 cm ...

Ciśnienie wody w porach ciśnienie spływowe-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4396

Ciśnienie wody w porach ciśnienie spływowe Ciśnienie wody w porach gruntu Rozkłady ciśnień wody w porach gruntu i naprężeń w szkielecie gruntowym oraz naprężenia całkowite wywołane siłami zew., działającymi na grunt, są ściśle ze sobą związane. Współzależność między tymi naprężeniami najprościej je...

Dobieg z mechaniki gruntów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 119
Wyświetleń: 889

Dobieg z Mechaniki Gruntów Zadanie 1 Wymagane zagęszczenie korpusu wału przeciwpowodziowego III klasy wynosi Is ≤0.95. Wykorzystując podaną na rysunku krzywą zagęszczalności gruntu obliczyć czy zagęszczenie gruntu jest dostateczne, ...

Granice konsytencji-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 672

GRANICA PŁYNNOŚCI (WL) - wyznacza się umownie; na granicy konsyst. płynnej i plast.; to wilgotność w %, jaką ma pasta gruntowa, umieszczona w miseczce aparatu Casagrande gdy wykonana w niej bruzda zlewa się przy 20stym uderzeniu miseczki o podstawę ...