Mgr inż. Zofia Zięba - strona 5

Wyznaczanie parć metodą sztywnych klinów odłamu i odporu-opracowanie...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2303

Wyznaczanie parć metodą sztywnych klinów odłamu i odporu. Parcie gruntu wyznacza się wg Coulomba przy następujących założeniach - ściana muru oporowego jest pionowa i naziom poziomy - grunt za murem oporowym jest jednorodny, niespoisty (c = 0) i izotropowy - miedzy ściana muru a gruntem nie wystę...

Zagęszczalność gruntów niespoistych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2359

Zagęszczalnośc gruntów niespoistych: Jest to maksymalna gęstość szkieletu. Aby ją wyznaczyć posługujemy się metodą wibracji na stole wibracyjnym. Oznaczenie maksymalnej gęstości piasków i żwirów przeprowadza się w cylindrze, którego objętośc zależna jest od maksymalnej średnicy żwiru lub piasku. Cy...

Zagęszczenie dla gruntów spoistych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1932

Zagęszczenie dla gruntów spoistych Próbkę gruntu rozdrabnia się i wysusza lub nawadnia. Ubija się w 3 różnych warstwach 25 razy ubijakiem spadającym z wysokości 32 cm. Przed ułożeniem kolejnej warstwy nadmiar ściąga się ostrzem. Po ułożeniu powierzchnię się wyrównuje i lekko ugniata. Każda warstwa...

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2142

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów: Wytrzymałość gruntów: równanie Coulomba, parametry wytrzymałościowe, zależność parametrów wytrzymałościowych od wiodących cech geotechnicznych gruntów (

Zastosowanie badań do potrzeb praktycznych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 420

Zastosowanie badań do potrzeb praktycznych: Kategorie geotechniczne gruntów badanie wilgotności optymalnej (zagęszczenia gruntu) aparatem Proctora- przy budowie nasypów ziemnych (gdzie wymagane jest odpowiednie zagęszczenie, do formowania nasypów drogowych, kolejowych, zapór ziemnych. Badanie

Mechanika gruntów-opracowane pytania na egzamin

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 910
Wyświetleń: 2184

1. Co to jest warstwa oktaedryczna a co tetraedryczna w strukturze minerałów ilastych? Warstwa tetraedryczna (krzemowotlenowa) zbudowana jest z czworościanów (SiO4)4- połączonych narożami, warstwa oktaedryczna (metalo-tlenowowodorowa) Al(OH)3 lub Mg(OH)2. 2. Scharakteryzować strukturę illitu Hydr...