Mgr Daria Motała

note /search

Zaliczenie z zarządzania: pytania 1

 • Politechnika Poznańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1435

A Adamiecki porównuje przedsiębiorstwo do kranu z kompotem, przez który przepływają koszty: Ogólnozakładowe Bezpośrednie Materiałów Robocizny Administrowanie to ważny i samodzielny obszar działalności polegający na: Programowaniu Usprawnianiu Decydowaniu Koordynowaniu Akcja jest: Papie...

Funkcje zarzadzania

 • Politechnika Poznańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 770

2010-06-06 1 proces, w którym mened erowie formułują  określone cele organizacji i dą ą do ich  realizacji ustalanie celów, ich rodzaju, po ądanego  poziomu oraz czasu i miejsca ich osiągania, a  tak e dobór metod ich realizacji proces polegający na świadomym ustalaniu  kierunków działania oraz p...

Grupy formalne i nieformalne - Organizacja nieformalna

 • Politechnika Poznańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2359

Jak wiadomo, uczestnicy organizacji nie poruszają się po własnych nie przecinających się orbitach. Są powiązani siecią wzajemnych zależności, tworzą grupy społeczne. Organizacja dzieli między nich różne zadania i funkcje, a jednocześnie dla realizowania tych zadań i funkcji łączy ich w mniejsze lub...

Innowacje- definicje, rodzaje, przyczyny niepowodzenia

 • Politechnika Poznańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

INNOWACJE Definicje podstawowe TWÓRCZOŚĆ - zdolność człowieka do tworzenia nowych idei czy pomysłów lub nowego spojrzenia na idee już znane. INNOWACJE - kierowanie wysiłkiem na rzecz opracowania nowych wyrobów i usług. Nowy produkt lub usługa, będące wynikiem tej działalności. POSTĘP TECHNICZNY...

Istota zarzadzania projektami

 • Politechnika Poznańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

ISTOTA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Upowszechnienie się w ostatnich kilkudziesięciu latach podejścia do planowania prezentowanego przez znaczne grono amerykańskich teoretyków organizacji i zarządzania, w którym wyraźnie wyodrębnia się ...

Przywództwo i kierowanie - Teoria behawiorystyczna

 • Politechnika Poznańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1512

2010-06-06 1 Przywódzwo i kierowanie Przywódcy a kierownicy • Przywódcy - ludzie, którzy potrafą wywierać  wpływ na innych. • Kierownicy – są mianowani i dysponują legalną  władzą nagradzania i karania. • Nie wszyscy kierownicy są przywódcami i nie  wszyscy przywódcy są kierownikami.  Teorie przywó...

Kontrolowanie - formy, zarzadzanie

 • Politechnika Poznańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

KONTROLOWANIE Formy kontroli operacji Kontrola operacji może przybrać jedną z trzech form: Kontroli wstępnej Kontroli równoległej Kontroli końcowej Są one nastawione na różne fazy procesów transformacji stosowanych przez organizację. Kontrola wstępna , inaczej kontrola zasilania lub sterują...

Kultura organizacji - wykład

 • Politechnika Poznańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

KULTURA ORGANIZACJI W ciągu ostatnich piętnastu lat teoretycy organizacji wprowadzili pojęcie kultury organizacji, aby wyjaśnić znaczną część tego, co się dzieje w organizacjach. Dlaczego menadżerowie IBM noszą białe koszule? Dlaczego pracownicy Procter & Gamble piszą jedynie jednostronicowe ...

Kultura uczenia sie

 • Politechnika Poznańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1001

Kultura uczenia się Wstęp Otoczenie współczesnych organizacji charakteryzuje się zmiennością, nieprzewidywalnością, coraz większą niepewnością rezultatu podejmowanych decyzji gospodarczych oraz rosnącą zależnością podmiotów gospodarczych od siebie nawzajem. Zacierają się granice między krajami,...

Menadzer w organizacji - konflikt i komunikowanie

 • Politechnika Poznańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 812

1.Menadżer w organizacji Menadżer, czy to w organizacji społecznej, czy też w zakładzie pracy, ma na celu osiąganie lub branie udziału w osiąganiu celów wytyczonych przez organizację, do której należy. Główną funkcją każdej organizacji jest wdrażanie dóbr ( produktów lub usług) odpowiadającym okr...