Meteorologia tropikalna - geografia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Meteorologia tropikalna - geografia - strona 1 Meteorologia tropikalna - geografia - strona 2 Meteorologia tropikalna - geografia - strona 3

Fragment notatki:

METEOROGIA TROPIKALNA  1. Ogólne wiadomości o kształtowaniu się pogody w strefie międzyzwrotnikowej      1.1.  Pogody w strefie cyrkulacji passatowej      1.2.  Międzyzwrotnikowa strefa zbieżności (MSZ, ITCZ)      1.3.  Pogody w strefie cyrkulacji monsunowej     1.1. Pogody w strefie cyrkulacji passatowej     Warunki pogodowe występujące w strefie międzyzwrotnikowej różnią się istotnie  od warunków pogodowych występujących w strefie szerokości umiarkowanych i  wysokich. Wiąze się to działaniem szeregu czynników, z których najważniejszym jest  występujący w ciągu całego roku dodatni bilans cieplny w strefie  międzyzwrotnikowej. Jest on między innymi przyczną występowania w strefie  międzyzwrotnikowej małego zróżnicowania temperatury powietrza między  występującymi tam masami atmosferycznymi. To powoduje, że nie tworzą się tam  fronty atmosferyczne i nie występują pogody frontalne. Dodatni bilans cieplny,  poprzez istnienie małych i bardzo małych oraz wolno znieniających się poziomych  gradientów termicznych w dolnej troposferze wymusza istnienie względnie stałej  cyrkulacji atmosfery, ta zaś powoduje istnienie w dolnej troposferze stałych centrów  działania atmosfery, wykształconych w postaci odpowiednich układów barycznych.  Położenie tych układów w krótkich odcinkach czasu (rzędu godzin i pojedyńczych  dni) jest praktycznie niezmienne. Zmiany w położeniu centrów działania atmosfery  zazanaczają się dopiero w dłuższych odcinkach czasu i praktycznie wykazują cykl  roczny, nawiązując z pewnym opóźnieniem do rocznego cyklu zmian dopływu energii  słonecznej.      Podstawowy układ sytuacji barycznej, jaki panuje w strefie międzyzwrotnikowej na  Oceanie Atlantyckim, we wschodniej i środkowej części Oceanu Spokojnego oraz  leżącej na południe od równika części Oceanu Indyjskiego określa z jednej strony  istnienie stacjonarnych wyżów subtropikalnych  (podzwrotnikowych), z drugiej - strefy  obniżonego ciśnienia, położonej pomiędzy wyżami subtropikalnymi leżącymi na obu  półkulach. Ponieważ najniższe wartości ciśnienia strefy obniżonego ciśnienia  występują w strefie równikowej lub położonej blisko równika, stąd często w literaturze  strefa ta jest nazywana równikową strefą obniżonego ciśnienia.      Istnienie stacjonarnych wyżów subtropiklalnych związane jest z osiadaniem w  rejonie szerokości od 35 do 25° powietrza z górnych warstw troposfery. Zstępujące  powietrze ogrzewa się adiabatycznie, w związku z czym masy powietrza tworzące  środkowe części tych wyżów są gorące i bardzo suche. W takich warunkach brak jest 

(…)

… tego powietrza wynosi około 20% a jego
temperatura punktu rosy (td) około 1.6°C na wysokości około 400 m nad poziomem
morza). Masy gorącego, osiadającego powietrza ochładzają się od powierzchni
wody, w związku z czym nad powierzchnią oceanu powstaje warstwa powietrza
chłodniejszego od powietrza znajdującego się wyżej. Jest to warstwa inwersyjna, w
której temperatura osiąga najniższe wartości przy powierzchni…
… może (w wyniku ochładzania po adiabacie suchej) osiągnąć temperaturę
punktu rosy, rozpoczyna się tworzenie się chmur konwekcyjnych. Początkowo są to
plackowate, spłaszczone cumulusy dobrej pogody - Cu hum. (Cumulus humilis).
Dalszy rozwój prądów konwekcyjnych jest hamowany przez występowanie warstwy
inwersji passatowej (w obrębie której występuje równowaga skrajnie stała i
występowanie ruchów pionowych…
… np. Chromow - podręcznik
"Meteorologia i klimatologia", PWN, Warszawa, 1969 lub następne wydania), inni
(np. Pedealborde (1958), Ramage (1971) określenie "monsun" odnoszą wyłącznie do
obszarów Oceanu Indyjskiego i jego obrzeży oraz Azji Południowo-Wschodniej, a
także do obszaru Zatoki Gwinejskiej. Wszędzie tam geneza zmiany cyrkulacji
atmosferycznej jest taka sama - jest nią okresowa zmiana…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz