Geografia transportu morskiego

note /search

Lista ważniejszych portów morskich

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Geografia transportu morskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973

Lista ważniejszych portów morskich Ocean Atlantycki    • Akra     , Ghana  • Amsterdam     , Holandia  • Antwerpia     , Belgia  • Baltimore     , USA  • Bardia     , Libia  • Barranquilla     , Kolumbia  • Belém     , Brazylia  • Bergen ...

Gry lodowe -geografia

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Geografia transportu morskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1127

GÓRY LODOWE Cechy gór lodowych   Według definicji WMO (World Meteorological Organization; 1970) za górę lodową ( iceberg )  uważa się zwartą bryłę lodu o dowolnym kształcie, odłamaną od lodowca, pływającą lub  osiadłą na dnie i wystającą co na...

Model stacji, symbole na mapach pogody

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Geografia transportu morskiego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1001

Mapy synoptyczne; model stacji, symbole na mapach pogody     Typowe mapy synoptyczne mogą przedstawiać pole ciśnienia na poziomie morza  (SLP - Sea Level Pressure) lub też pole ciśnienia wraz z dodatkowymi informacjami o  wykształceniu cech pogodowych na danym obszarze. Mapy pola ciśnienia na  pozi...

Meteorologia tropikalna - geografia

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Geografia transportu morskiego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1029

METEOROGIA TROPIKALNA  1. Ogólne wiadomości o kształtowaniu się pogody w strefie międzyzwrotnikowej      1.1.  Pogody w strefie cyrkulacji passatowej      1.2.  Międzyzwrotnikowa strefa zbieżności (MSZ, ITCZ)      1.3.  Pogody w s...

Geografia transportu morskiego - obladzanie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Geografia transportu morskiego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1274

Obladzanie statku  - proces oblodzenie  Oblodzenie statku  – rezultat Namarzanie lodu na nadwodnych częściach statku: -burtach i pokładach, -nadbudówkach, -urządzeniach pokładowych, -ładunku pokładowym ice accretion superstructure icing vessel ...

Podział oceanu światowego

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Geografia transportu morskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1533

PODZIAŁ OCEANU ŚWIATOWEGO      Większa część powierzchni Ziemi pokryta jest wodami mórz i oceanów. Z ogólnej  powierzchni kuli ziemskiej wynoszącej 510,066 mln km2 na lądy przypada 148.647 mln km2,  czyli 29.14%, a na wody - 361.419 mln km2 to jest 70.86%. Ciągła powłoka wodna Ziemi nosi  nazwę Wsz...

Pogoda-mapa synoptyczna

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Geografia transportu morskiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1176

Pogody Wewnątrzmasowe Frontalne Formują się w obrębia Jednej masy  atmosferycznej, Ich cechy określona  są z Jednej strony przez właściwości  masy atmosferycznej, z drugiej przez  Interakcje masy Z podłożem,  określające typ równowagi  atmosferycznej Formują się na styku dwóch mat  atmosferycznych ...

Geografia transportu morskiego - cieśniny

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Geografia transportu morskiego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2275

                          Cieśniny Cieśnina  – zwężenie obszaru wodnego, łączące dwa  akweny  (oceany,  morza  lub  jeziora) , a rozdzielający dwa obszary lądowe. Szeroką cieśninę morską,  zwłaszcza oddzielającą  wyspę  od  kontynentu  określa się mianem  kanału  morskiego. Ważniejsze cieśniny mors...

Geografia transportu morskiego - kanały

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Geografia transportu morskiego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1337

                    KANAŁY WODNE Kanał wodny  – sztuczny  ciek wodny,  fragment drogi wodnej, którego celem jest połączenie  istniejących naturalnych dróg wodnych. Tak powstałe  drogi wodne  znacznie ułatwiają  żeglugę  i  wydatnie skracają czas podróży  statków.