meteorologia - definicje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
meteorologia -  definicje - strona 1 meteorologia -  definicje - strona 2

Fragment notatki:

Klimat - przez pojęcie klimatu rozumiemy przeciętny stan atmosfery typowy dla danego regionu w poszczególnych miesiącach i porach roku lub przebiegi kompleksów pogody charakterystyczne dla danego regionu, opisywane na podstawie ich częstości i powtarzalności w przebiegu rocznym
Charakterystyka klimatu - danej miejscowości polega na wykorzystywaniu długookresowych (np. Z 30 lat) serii pomiarów standardowych (temperatura mierzona na wysokości 2 m, wiatr na wysokości 10 m itp.) w postaci średnich oraz maksymalnych i minimalnych wartości, długości okresów itp. Szerokość geograficzna - decyduje o przychodzie i stratach energii w zakresie bilansu promieniowania krótko- i długofalowego. Rodzaj podłoża odgrywa zasadniczą rolę w przemianach cieplnych (pojemność cieplna wody w oceanie jest kilkakrotnie większa niż lądu). Rodzaj pokrycia podłoża - powoduje zróżnicowanie albedo w różnych fragmentach kuli ziemskiej w sposób stały , np. piaski na pustyniach, wieczny lód i śnieg w strefach okołobiegunowych, lasy tropikalne i in., lub okresowy - pokrywa śniegu w strefie umiarkowanej, większość upraw rolniczych, lasy liściaste zrzucające liście w zimie itp.
Odległość od mórz i oceanów - W miarę przemieszczania się morskich mas (Am, Pm, Zm) nad kontynentem ich pierwotne cechy fizyczne ulegają zmianom. Następuje wymiana cieplna z innym rodzajem podłoża, utrata pary wodnej na skutek opadów i sadów oraz wzrost zawartości pyłów.
Wysokość stacji lub obszaru nad poziomem morza - z tego powodu występują istotne różnice w bilansie promieniowania, ilości ultrafioletu, opadów i prędkości wiatru oraz ciśnienia atmosferycznego. Rzeźba terenu - ma istotne znaczenie dla siły tarcia poruszającej się masy atmosferycznej, bilansów promieniowania na zboczach, tworzenia zastoisk zimnego powietrza oraz zjawisk fenowych.
Działalność człowieka - Stale zwiększająca się ilość (głównie CO2, NO2 i SO2) i pyłów przemysłowych oddziałuje w całej atmosferze na zmiany bilansu promieniowania krótko- i długofalowego. Emisja energii przy procesach technologicznych i ogrzewczych powoduje powstawanie lokalnych “wysp ciepła” nad miastami i obszarami uprzemysłowionymi. Zmiany w bilansach wodnych i cieplnych powoduje również niszczenie olbrzymich powierzchni lasów tropikalnych.
Sytuacje synoptyczne - powodują wystąpienie określonych stanów atmosfery na danym obszarze. Powstały nowoczesne sposoby ich kwalifikacji, lecz są dość skomplikowane. Z tego powodu przyjęto w uproszczeniu (za H. Flohnem, 1942 i A. Kosibą 1947) Kompleksy pogody - zespoły czynników atmosferycznych wytwarzających typowe stany pogody. Trwają co najmniej po kilka dni i powtarzają się w pewnych okresach co roku. Na obszarze środkowej Europy wyróżnić można 5 kompleksów.


(…)

… zapyleniu, napływających do Polski zwykle z kierunków E, SE, ESE i SSE.
Kompleks niżowy “zachodni” - występuje we wszystkich porach roku. Duże zachmurzenie związane z frontami. W zimie odwilże, w lecie ochłodzenie. Małe amplitudy dobowe temperatury i wilgotności. Duża wilgotność powietrza i silne wiatry. Opady frontu ciepłego są długotrwałe, o małym natężeniu. Pogodę tworzą masy napływające głównie z kierunków W i NW.
Kompleks niżowy “śródziemnomorski” - Bardzo silne i długotrwałe opady orograficzne, związane z przechodzeniem ciepłych i wilgotnych niżów przez masywy górskie. Burze i porywiste wiatry. Pogoda kształtuje się pod wpływem mas Zm napływających głównie z kierunku S i SE. Kompleks “marcowy” - Bardzo silne zmiany pogody podczas doby, zwłaszcza w zakresie zachmurzenia. Przelotne opady…
…. Z tego powodu przyjęto w uproszczeniu (za H. Flohnem, 1942 i A. Kosibą 1947) Kompleksy pogody - zespoły czynników atmosferycznych wytwarzających typowe stany pogody. Trwają co najmniej po kilka dni i powtarzają się w pewnych okresach co roku. Na obszarze środkowej Europy wyróżnić można 5 kompleksów.
Kompleks wyżowy zimowy - Małe zachmurzenie, silne mrozy. Duże amplitudy dobowe temperatury i wilgotności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz