Kolokwium zaliczeniowe - pojęcia, sem V

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2282
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kolokwium zaliczeniowe - pojęcia, sem V - strona 1 Kolokwium zaliczeniowe - pojęcia, sem V - strona 2 Kolokwium zaliczeniowe - pojęcia, sem V - strona 3

Fragment notatki:

Ziarno zbóż odstawione do skupu musi spełniać określone szczegółowo dla każdego gatunku parametry towaroznawcze, takie jak np.: wilgotność, gęstość w stanie zsypnym czy ilość zanieczyszczeń (tab.). Jeżeli materiał ma być przeznaczony nie tylko do przerobu, ale i do przechowywania, oprócz wymienionych parametrów badaniom poddaje się również zdolność kiełkowania ziarniaków, głównie metodą TTC (tetrazolinową), która pozwala wykryć rozłożenie nekroz w zarodkach, a tym samym zdolność ziarna do zachowania wysokiej wartości siewnej przez cały okres magazynowania. Wilgotność jest to ubytek masy, jaki powstaje w produkcie, wyrażony w procentach. Maksymalna zawartość wody w ziarniakach pszenicy, żyta, pszenżyta, jęczmienia i owsa przeznaczonych do ponad 6-miesięcznego przechowywania powinna wynosić 13 %, zaś do składowania nie przekraczającego pół roku - 14 %, bowiem przy wyższej wilgotności może dochodzić do niekorzystnych zmian w ziarnie. I tak, w przedziale wilgotności od 12 - 14 % do 18 - 20 % składowany materiał zostaje zaatakowany przez grzyby (przy wilgotności względnej powietrza 65 - 95 %), w granicach od 18 - 20 % do 30 - 40 % może dojść do respiracji zarówno ziarna, jak i mikroorganizmów, zaś przy wilgotności 30 - 40 % ziarniaki nie będące w stanie spoczynku mogą kiełkować. Zawartość wody w ziarnie zbóż określa się do celów laboratoryjnych w suszarkach elektrycznych, zaś w punktach skupu metodami uproszczonymi, opierającymi się m.in. na wilgotnościomierzach elektronicznych lub induktorowych miernikach wilgotności. Gęstość ziarna w stanie zsypnym (masa hektolitra) jest to stosunek masy ziarna do objętości, jaką ono zajmuje po nasypaniu do pojemnika (w ściśle określonych warunkach, zgodnych z odpowiednią normą); wyrażana jest ona w kg/hl (kg/m ); do oznaczenia wykorzystuje się gęstościomierze zbożowe z pojemnikiem ¼- lub 1-litrowym. Gęstość w stanie zsypnym zależy od:- dorodności ziarna,- stopnia jego wypełnienia,- struktury wewnętrznej ziarna,- powierzchni łuski,- ilości i rodzaju zanieczyszczeń,- wilgotności ziarna. Wysoka masa hektolitra świadczy o dorodności ziarna, o dobrym jego wypełnieniu, o korzystnym stosunku bielma do okrywy owocowo-nasiennej, o gładkiej powierzchni, małej ilości zanieczyszczeń i o niższej wilgotności ziarna. Ziarniaki kuliste, pękate, gładkie lepiej przylegają do siebie, pozostawiając mało wolnej przestrzeni między sobą, a tym samym wykazując większą masę objętościową niż materiał o kształcie wydłużonym, kanciastym, o powierzchni chropowatej. Wilgotność ziarna zwiększa bardziej jego objętość niż masę. Zanieczyszczenia, często o powierzchniach chropowatych, o nieregularnych kształtach, utrudniają układanie się ziarniaków w pojemniku, przez co obniżają ich gęstość w stanie zsypnym.


(…)

… zanieczyszczeń organicznych i mineralnych, oznaczanie zawartości metali szkodliwych dla zdrowia-arsenu, ołowiu, miedzi, kadmu, cynku, rtęci;
Badania mikrobiologiczne-oznaczanie liczby gronkowców chorobotwórczych w 1 g makaronu suchego-wymagania: nie więcej niż 1000, wykrywanie obecności bakterii z rodzaju Salmonella-wymagania: brak w 25 g makaronu; Oznaczanie obecności mąki z pszenicy zwyczajnej w makaronie…
… mm, 2,0 x 22 mm, 1,8 x 22 mm. Sita pomocnicze posiadają oczka o wymiarach: długość - 22 mm, szerokość - 1,6 lub 1,4 mm. Masa 1000 ziarn jest ważnym wskaźnikiem przy doborze materiału siewnego, bowiem ziarniaki o wyższej MTN są dorodniejsze, lepiej wypełnione, dają wyższe plony i lepszą wydajność mąki. Przyjmuje się, że ziarno pszenicy powinno wykazywać MTN w granicach 35 - 52 g, ziarniaki żyta…
… farinograficzne, próbny wypiek. Makaron: Sprawdzanie jakości opakowań jednostkowych-sprawdzanie rodzaju opakowania, sprawdzanie czystości opakowania, sprawdzanie sposobu umieszczenia etykiety lub nadruku na opakowaniu, sprawdzanie zgodności ich treści z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych; Sprawdzanie wymiarów i formy makaronu-oznaczanie zawartości makaronu niewłaściwej długości lub zdeformowanego, oznaczanie wielkości cząstek grysiku
; Badania organoleptyczne-badania organoleptyczne makaronu nie gotowanego-wygląd, barwa, zapach, badania organoleptyczne makaronu ugotowanego-oznaczanie czasu minimalnego gotowania, ocena organoleptyczna wygląd, barwa, zapach, smak; Badania fizykochemiczne-oznaczanie wilgotności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz