kKolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kKolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń - strona 1

Fragment notatki:

1. fermentacji alkoholowej poddano 100g roztworu melasy, przygotowanego z 20g melasy pierwotnej. melasa zawierała 45% sacharozy. waga kolby fermentacyjnej przed fermentacją wynosiła 270g, jaka będzie po fermentacji? czy przy obliczeniach należy uwzględnic wydajnośc praktyczną CO2, dlaczego?
2. wyjaśnij pojęcia: efekt Pasteura, askospory, drożdże killerowe.
3. jakie szkody w przemyśle fermentacyjnym mogą wywołac drożdże dzikie? (opisz w punktach) dodatkowo podaj 2 konkretne przykłady (nazwa drożdży i ich niekorzystne działanie)
4. podaj etapy produkcji piwa.
5. opisz bakterie pseudomlekowe.
6. terapeutyczne właściwości bakterii mlekowych.
7. na czym polega mikrobiologiczna metoda produkcji acetonu i butanolu. wymień produkty uboczne procesu.
8. podaj zasadę oznaczania acetonu w próbkach pofermentacyjnych (w tym chemizm)
1.Obliczeniowe 2. Definicja: efekt Pasteura,efekt Crabtree, trehaloza, askospory, drożdże killerowe. 3. Opisz bakterie pseudomlekowe. 4. Co powodują bakterie dzikie-opisać w punktach. Podać dwa konkretne przykłady tych drożdży i co powodują (np Pichia --kwiat winny, Zygosaccharomyces - obecność CO2 w winie butelkowym.) 5. Opisać korzyści terapeutyczne bakterii mlekowych 6. Opisać fermentację acetonowo - butanolową i wymienić produkty uboczne tej fermentacji (kwas mlekowy, kwas octowy, etanol, izopropanol, wodór, CO2) 7. Opisać metodę oznaczania acetonu + chemizm. (czyli próba jodoformowa + dwie pozostałe reakcje - są na końcu w prezentacji) 8.Opisać proces produkcji piwa (gr.A)  i wina czerwonego(w gr.B)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz