Instrukcje geodezyjne- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrukcje geodezyjne- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Instrukcje geodezyjne.
Przepisy techniczne dotyczące wykonywania prac geodezyjnych zawarte są w
instrukcjach technicznych geodezyjnych i kartograficznych. Określają one treść, dokładność i
formę wyżej wymienionych prac. Nazwy, określenia i oznaczenia podstawowych pojęć z
zakresu geodezji i kartografii ustalają PN (polskie normy) i BN (branżowe normy). Instrukcje
techniczne dzielą się na grupy:
O - instrukcje ogólne, regulują sprawy ogólne
G - instrukcje regulujące wykonywanie: - pomiarów osnów geodezyjnych, - pomiarów
astronomicznych, grawimetrycznych i magnetycznych do celów geodezyjnych, - pomiarów
sytuacyjnych i rzeźby terenu, - pomiarów realizacyjnych i obsługi inwestycji, - pomiarów i
opracowań w zakresie ewidencji gruntów
K - instrukcje kartograficzne, regulują opracowanie i reprodukcję mapy zasadniczej, map
topograficznych dla celów gospodarczych oraz map tematycznych
Instrukcje grup G i K składają się z części:
a) obligatoryjnej
b) szeregu wytycznych
ad a) Zawiera parametry dokładnościowe oraz określenie treści i formy końcowego produktu.
Część ta zatytułowana jest "instrukcje techniczne"
ad b) Zawiera zalecane technologie, wzory, przykłady, parametry techniczne i
dokładnościowe pewnych etapów pracy. Część ta zatytułowana jest "wytyczne techniczne"
Dla
zapewnienia
jednolitości
i
odpowiedniej
jakości
prac
geodezyjnych
wykonywanych dla poszczególnych resortów gospodarczych mogą być stosowane resortowe
instrukcje techniczne pod warunkiem ich zgodności z instrukcjami GUGiK (Główny Urząd
Geodezji i Kartografii).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz