Zwierzchnictwo terytorialne - strona 8

Prawo miedzynarodowe publiczne notatki obszerne - Prawo

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2492

Prawo Międzynarodowe Publiczne I. Zagadnienia podstawowe. 1. Nazwa i pojęcie prawa międzynarodowego: Prawo międzynarodowe – zespół norm regulujących stosunki między państwami oraz organizacjami międzynarodowymi i innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych mających zdolność do działania w sto...

Prawo międzynarodowe publiczne

Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

Z treści notatki możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: nazwa i pojęcie prawa międzynarodowego, cechy charakterystyczne międzynarodowego prawa publicznego, główne etapy rozwoju prawa międzynarodowego, ludność w prawie międzynarodowym, główne organy ONZ i zasady ich funkcjonowania. W dal...

Wykłady prawo międzynarodowe

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • dr Brodowski
  • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 931
Wyświetleń: 3031

zwierzchnictwa terytorialnego na określonym terytorium lub jego części: inaczej przejęcie odpowiedzialności...

Niemcy-skrypt

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Michał Sczaniecki
  • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1393

zwierzchnictwo terytorialne; pozyskiwali stopniowo przywileje i regalia 1.Organa centralne- głównymi organami...