Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego - strona 1

Fragment notatki:

W treści notatki są poruszane takie zagadnienia, jak: podmioty prawa międzynarodowego, organy państwa w stosunkach międzynarodowych, terytorium, ludność, pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych, prawo konfliktów zbrojnych.

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA
społeczność międzynarodowa: I - ogół państw suwerennych utrzymujących wzajemne regulowane przez prawo stosunki; II - wszyscy uczestnicy stosunków międzynarodowych wyposażeni w zdolność do działań w płaszczyźnie międzynarodowej, których prawa i obowiązki są określone przez prawo międzynarodowe
ma szerszy skład niż ONZ; państwo wchodzi do społeczności w konsekwencji swego powstawania i nabycia zdolności do działań w płaszczyźnie zewnętrznej Cechy
mała liczba członków, oparcie stosunków na zasadzie równości, niezbyt zaawansowany stopień zorganizowania wewnętrznego, brak obowiązkowego sądownictwa
zasada równości - równość w prawie międzynarodowym to przede wszystkim równość wobec prawa; prawa poszczególnych podmiotów muszą być tak samo respektowane; taki sam zakres immunitetów i przywilejów, akty państwa nie podlegają jurysdykcji; nakaz okazywania sobie wzajemnego szacunku szczególna pozycja wielkich mocarstw
mały stopień zorganizowania - brak władzy ustawodawczej, wykonawczej czy obowiązkowego sądownictwa
ONZ pełni głównie funkcje koordynujące
prawo międzynarodowe uważane przez wszystkich za wiążące społeczność międzynarodową
narasta poczucie wzajemnych więzi i współzależności Wspólnota
grupy państw połączone ze sobą ściślejszymi więzami politycznymi, gospodarczymi, wojskowymi
wspólnota regionalna - połączona poza sąsiedztwem także historią, nierzadko językiem i religią
wspólnota funkcjonalna - tworzona przez państwa należące do organizacji międzynarodowej mającej na celu koordynowanie działań w dziedzinie gospodarczej lub wojskowej - niekiedy daleko idące ograniczenie wykonywania kompetencji państw na rzecz organizacji
normy uniwersalne (odnoszące się do całej społeczności) i regionalne prawo międzynarodowe - zespół norm regulujących stosunki wzajemne między państwami oraz organizacjami międzynarodowymi i innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych mającymi zdolność do działania w stosunkach międzynarodowych nazwa: J. Bentham (1780), do języka polskiego przez F. Kasparka
od rzymskiego ius gentium; ius inter gentes - F. Suarez, R. Zouche I. Kant (prawo państw), F. von Liszt, G. Jellinek, N.M. Korkunow („prawo międzypaństwowe”), G.W.E. Hegel i F. von Holtzendorgg - prawo zewnątrzpaństwowe systematyka - Grocjusz: prawo wojny i pokoju; PL - L. Ehrlich (prawo, nauka prawa, podmioty prawa, mechanizm stosunków); S.E. Nahlik - społeczność międzynarodowa, współdziałanie międzynarodowe, konflikty międzynarodowe
Podstawa obowiązywania
teorie: normatywistyczna (norma wyższego rzędu), solidarystyczna (znaczenie więzi między państwami) doktryna naturalistyczna - zasady prawa wyprowadzone z istoty czy natury państwa (prawo do istnienia, niepodległości, równości, szacunku, uczestniczenia w obrocie międzynarodowym)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz