Zwierciadło saskie - strona 3

Narzędzia tortur

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Archeologia prawna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2030

przestępstw zagrożonych karą śmierci W Polsce przejęto to z Constitutio Criminalis Carolina. Zwierciadło...

Wina umyślna, nieumylna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1197

dokonania przestępstwa za równo podżegacz jak i pomocnik ponosili tę samą karę (zwierciadło saskie...

Nieletniość i niepoczytalność

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1183

możliwość wystąpienia z roszczeniem o zapłatę kary kompozycyjnej w takim przypadku; podobnie Zwierciadło...

Ustawy prawa zwyczajnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1169

paryskiego z 1580 roku ŹRÓDŁA PRAWA W RZESZY: Zwierciadło Saskie (Sachsenspiegoel, Speculum Saxonum...

Geneza i znaczenie procesu mieszanego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1869

Zwierciadło saskie w faktycznym przenikaniu prawa rzymskiego do Niemiec miał duży udział dorobek kanonistów...