Zstępny - strona 22

Dowód z dokumentu i z zeznań świadków.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1071

nie mogą być świadkami: małoletni, którzy nie ukończyli 13 lat zstępni stron, którzy nie ukończyli 17 lat przedstawiciele...

Ustawa o zmianie imienia i nazwiska

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób;”; 2) w części I załącznika uchyla się ust. 6. Art. 17...

Obrót rodzinny - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

i budynków albo umowy w formie aktu notarialnego. To przekazanie nie może być dokonane na rzecz zstępnego...

Sprawy spadkowe - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959

lub innych zstępnych nie może usprawiedliwiać ingerencji klauzuli porządku publicznego. Odwołanie się do klauzuli...

Zmiany w prawie majątkowym

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

w części spadku dla dziedziców koniecznych (zstępni, czasem wstępni, rodzeństwo i małżonek) w wysokości...