Znak zapytania - strona 5

Rynek i produkt - omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jadwiga Sztaba
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 826

). Macierz BCG - znaki zapytania - trudne dzieci o niepewnej przyszłości - gwiazdy - produkty o wysokiej...

Wiek scjentystów - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 497

doświadczalne stoją pod znakiem zapytania. Nauka/ naukowość to gwarant obiektywności. Wiek XIX- wiek świadomości...

Próby reform Jaruzelskiego

 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1358

w całych dziejach powojennych kryzys zaufania między społ. a władzą postawił pod znakiem zapytania politykę...

Bazy danych 2 - ćwiczenia.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 826

, w którym pierwsze 4 litery to „Dewe”, a ostatnia litera jest nieznana (co wskazuje znak zapytania). Jeśli w bazie...

Macierz BCG

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Magdalena Dołhasz
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2618

macierzy: znaków zapytania, gwiazdy, dojne krowy, psy. Rys. 1 Analiza portfelowa- wersja BCG Źródło: [7, s...

Marketing - test i odpowiedzi 3

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska
 • Marketing
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 2688

względny udział  w rynku o niskim tempie wzrostu to: Dojne krowy Znaki zapytania Psy Gwiazdy 10. Przepływ...

Planowanie - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714

przepływy pieniędzy Znak zapytania Wysokie ujemne przepływy pieniędzy Niski Dojna krowa Wysokie dodatnie...

Macierz BCG - Analiza portfelowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Urszula Nowacki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1176

macierzy: znaków zapytania, gwiazdy, dojne krowy, psy. Rys. 1 Analiza portfelowa- wersja BCG Źródło: [7, s...