Znak pieniężny - strona 9

Prawo bankowe - Bank Centralny

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Maciej Feliks
  • Finanse publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

roku) - przy zmianie znaków pieniężnych następuje zmiana wartości siły nabywczej pieniądza (z dnia na dzień traciło...

Skarb państwa

  • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1449

krótkoterminowych pożyczek Skarb Państwa może emitować drobne znaki pieniężne (bilon) w celu pokrycia deficytu...

Środki publiczne i ich przeznaczenie

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Józef Płoskonka
  • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2457

z dzierżawy i wynajmu, dywidendy, odsetki od rachunków bankowych, lokat i pożyczek itp.), emisja znaków...