Znak graficzny - strona 9

Dom Jakości - sprawozdanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maria Richert
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 91
Wyświetleń: 980

można zapisać za pomocą różnych znaków graficznych lub kolorów. W naszym przykładzie użyjemy wartości 9,3,1...

Elektroniczne narzędzia pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

kombinacjom bitowym został przypisany pewien językowy, liczbowy lub specjalny znak graficzny. Jednoznacznemu...

Rola map w życiu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Małgorzata Łyszkowska
 • Fakultet i kultury
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1743

na podstawie danego odwzorowania kartograficznego, w określonej skali oraz za pomocą umownych znaków...

Data wszczęcia postępowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973

twórczość ustawodawcy”. podpis własnoręczny/elektroniczny, Podpis (w ujęciu tradycyjnym) jest to ciąg znaków...