Elektroniczne narzędzia pracy - Dane elektroniczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elektroniczne narzędzia pracy - Dane elektroniczne - strona 1 Elektroniczne narzędzia pracy - Dane elektroniczne - strona 2 Elektroniczne narzędzia pracy - Dane elektroniczne - strona 3

Fragment notatki:

Elektroniczne narzędzia pracy Elektronika W postępie technicznym wiodącą rolę odegrała i nadal jeszcze odgrywa energia elektryczna. Podstawę
współczesnej kultury technicznej tworzy elektronika, informatyka, automatyka, robotyka, telekomunikacja wraz z
energoelektryką. Wykorzystaniem zjawisk elektrycznych, w tym elektromechanicznych, elektrotermicznych i
elektroradiacyjnych, czyli takich w których energia elektryczna ma zasadnicze znaczenie, zajmuje się
elektrotechnika, zwana też energoelektrotechniką. Termin „elektroniczny” wskazuje na efekty łączące się z
elektroniką oraz na działania oparte o jej wykorzystanie. Są to zjawiska i procesy powodowane ruchem elektronów
w próżni, gazach, ciałach stałych i ciekłych, przy wykorzystaniu przewodnictwa elektrycznego, polaryzacji i
nadprzewodnictwa. Elektronika jest dziedziną nauki i techniki, zajmującą się wytwarzaniem i przetwarzaniem
sygnałów w postaci napięć elektrycznych i pól elektromagnetycznych. Jej wykorzystaniu służą różnorodne
przyrządy i układy, a w tym:
elementy aktywne: półprzewodnikowe (tranzystory, tyrystory, układy scalone itp.), lampy próżniowe (diody,
triody, pentody itd.),
elementy bierne: rezystory, kondensatory, cewki, diody półprzewodnikowe itp.,
elementy akustoelektroniczne: filtry, rezonatory, linie opóźniające, czujniki itp.,
elementy optoelktroniczne: lasery, światłowody, detektory promieniowania itp.,
elementy fotoniczne (łączące e. akustoelktroniczne z optoelktronicznymi): modulatory, wzmacniacze, detektory itp.
Historycznie elektronika wyrosła z radiotechniki. Pierwszymi układami elektronicznymi były powstające w czasach
I Wojny Światowej nadajniki i odbiorniki radiowe. Elektronika jako dziedzina badań, jest nauką interdyscyplinarną
skupiającą w sobie przede wszystkim wiedzę elektrotechniki i elektrochemii, ale również informatyki,
telekomunikacji itp. Obecnie elektronika, ze względu na zapotrzebowanie różnych dziedzin życia, zawiera w sobie
jeszcze więcej kierunków. Do najważniejszych oprócz radiotechniki nalezą też optoelektronika, telekomunikacja,
elektronika cyfrowa i mikroelektronika. Swój rozwój elektronika zawdzięcza badaniom w różnych dziedzinach
nauki, głównie fizyce (półprzewodniki, optyka, magnetyzm), chemii i matematyce (symulowanie układów, analiza
zachowania, przetwarzanie sygnałów, analiza stabilności i inne).
Elektronika zatem jest nauką zajmującą się przepływem elektronów, głównie w półprzewodnikach oraz
techniką wykorzystania zjawisk z tym związanych. Zasadniczymi dziś jej obszarami są:
mikroelektronika, wykorzystująca układy scalone o bardzo wielkiej skali integracji (mikroprocesory klasy VLSI - Very Large Scle Integrated),


(…)

…, w postaci kodów kreskowych, czy ciągów liczb odpowiadających
po ich digitalizacji ciągom bitowym.
Dane mają postać elektroniczną, o ile do ich wytworzenia i odczytu wykorzystywane są urządzenia elektroniczne.
Natomiast nie jest istotny sposób ich przechowywania, który nie musi być elektroniczny ale może być również
tradycyjny.
W związku z tym, że dziś najczęściej dane są przetwarzane z zastosowaniem…
… danych i dokumentów informatycznych i nie informacyjnych,
składających się na systemy i sieci informatyczne, niezbędne dla funkcjonowania narzędzi i urządzeń
informatycznych.
W obrocie prawnym dokumenty elektroniczne występują jeszcze w dwu postaciach, w postaci analogowej
jako: teleks, telegram, telefaks i cyfrowej jako list e-mail, plik danych, strona WWW, czy SMS i MMS. Z
dokumentami tymi (tj…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz