Technika analogowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technika analogowa - strona 1

Fragment notatki:


Technika analogowa to dziedzina elektroniki zajmująca się wytwarzaniem, przetwarzaniem i przesyłaniem sygnałów analogowych.
Ogólnie sygnał analogowy to sygnał, w którym wartość sygnału wyjściowego jest proporcjonalna do wejściowego.
Podstawowe funkcje realizowane przez układy analogowe to:
wzmacnianie sygnału
generowanie różnych przebiegów
porównywanie sygnałów
regulacje wartości sygnałów (np. stabilizacja napięcia)
Najczęściej stosowane układy analogowe:
wzmacniacze operacyjne
komparatory (układy porównujące napięcie)
stabilizatory
przetworniki C/A i A/C
Wzmacniacz operacyjny to wzmacniacz o bardzo dużym wzmocnieniu (1000 V|V), bezpośrednich sprzężeniach (bez kondensatorów - blokada na prąd stały), przeznaczony do pracy z zewnętrznym sprzężeniem zwrotnym (dwa wyjścia układu na wejście).
Sprzężenie zwrotne w niezwykle istotny sposób wpływa na parametry wzmacniacza. Gdy R wzmocnione rośnie, częstotliwość maksymalna maleje. Małe sprzężenie oznacza dużą wartość rezystancji, wielkość rezystora nieskończenie wielka (przerwanie). Im mniejsza wartość rezystora, tym większe sprzężenie.
Komparator napięcia to układ porównujący napięcie wejściowe z napięciem odniesienia; układ przetwarzający sygnał analogowy w cyfrowy.
Stabilizator napięcia - układ utrzymujący stałą wartość napięcia niezależnie od wahań napięcia wejściowego i prądu obciążenia.
Przetwornik A/C (analogowo-cyfrowy) to układ służący do zamiany sygnału analogowego na reprezentację cyfrową.
Przetwornic C/A (cyfrowo-analogowy) to przyrząd elektroniczny przetwarzający sygnał cyfrowy (zazwyczaj liczbę binarną w postaci danych cyfrowych) na sygnał analogowy w postaci prądu elektrycznego lub napięcia o wartości proporcjonalnej do tej liczby.
Podstawowe cechy charakterystyczne sygnału analogowego:
brak możliwości przechowywania różnych typów danych na jednym rodzaju nośnika
duża wrażliwość układów analogowych na wzrost parametrów elementów (precyzyjne elementy - koszty)
„odszumianie” sygnału analogowego jest bardzo trudne
konwersja sygnału analogowego wymaga zastosowania dodatkowych urządzeń (konwersja sprzętowa).
Układem cyfrowym nazywamy układ elektroniczny, który służy do przetwarzania sygnałów cyfrowych. Układy cyfrowe działają zwykle dwustanowo (jest napięcie na wyjściu lub go nie ma). Systemy te odpowiadają dwóm wartościom logicznym: 1 lub 0.
Dwie logiki:
dodatnia - 1 (stan wysoki Uh) odpowiada istnieniu napięcia na wyjściu


(…)

… Ul) to brak napięcia na wyjściu
ujemna - 1 (brak napięcia)
0 (obecność napięcia)
System binarny daje największą tolerancję; jest odporny na wszelkie zakłócenia.
Dwa etapy konwersji A/C - C/A:
próbkowanie - badanie wartości sygnału co pewien określony czas
kwantyzacja - zmiana otrzymanych wartości dyskretnych badanego sygnału na system binarny.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz