Zmienna objaśniająca - strona 18

Ekonometria-prognozowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1281

modelu, który obejmuje określenie zmiennych objaśnianych i objaśniających oraz postaci analitycznej...

Ekonometria - laboratoria 4

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

zachodzący pomiędzy dwoma zmiennymi – zmienną objaśnianą (Y, skutek) i zmienną objaśniającą (X, przyczyna...

Produkcja sprzedana

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 826

% zmienności zmiennej endogenicznej postanowiono użyć innych zmiennych objaśniających. Zamiast salda handlu...

Egzamin teoria

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr hab. Barbara Pawełek
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 651
Wyświetleń: 3479

losowego modelu. 4.Znajomość wartości zmiennych objaśniających modelu lub ich rozkładu prawdopodobieństw...

Standardy weryfikacji modelu - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr hab. inż. Ryszard Maciej Snopkowski
 • Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 462

od poszczególnych zmiennych objaśniających. Przykład: Oszacowano zależność popytu na odzież (w sztukach) od dochodów...

Standardy weryfikacji modelu - omówienie

 • dr hab. inż. Ryszard Maciej Snopkowski
 • Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

od poszczególnych zmiennych objaśniających. Przykład: Oszacowano zależność popytu na odzież (w sztukach) od dochodów...