Zlodowacenie - strona 24

Zagadnienia egzaminacyjne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz
 • Ekologia stosowana i biotechnologia w ochronie środowiska
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1484

katastrofy, np. zlodowacenia, stały się dla wymierających organizmów pulą zasobów genowych. Charakteryzują...

Wulkany na kuli ziemskiej - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1680

(czynny; zlodowacony) Szetlandy Pd. Sandwich Pd. granice małych płyt litosfery część związana ze strefą...

Krzemienie - opis i podział

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Ewald Świeboda
 • Źródłoznawstwo archeologiczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1561

oraz piaskach fluwioglacjalnych z dwóch ostatnich zlodowaceń, również w rzecznych terasach akumulacyjnych...

Geografia społeczno-ekonomiczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rudolf Burczyk
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1414

% powierzchni lądów - 5 stref: obszary zlodowacone, tundra i tajga, pustynie, tereny wysokogórskie, lasy...

Geologia złożowa - materiały

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Paweł Zagożdżon
 • Geologia złożowa
Pobrań: 539
Wyświetleń: 4277

lądowe-pustyniowe, przejście do warunków morskich (+ 2 zlodowacenia) Złoża siarczków Cu-Ni - nieliczne...

Geografia turystyczna - materiały

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Piotr Migoń
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 770
Wyświetleń: 7357

- w kształtowaniu rzeźby największą rolę odegrała faza pomorska zlodowacenia Wisły - moreny czołowe, ozy, kemy...