Definicja geografii wg Leszczyckiego a geografia fizyczna świata

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2373
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja geografii wg Leszczyckiego a geografia fizyczna świata - strona 1 Definicja geografii wg Leszczyckiego a geografia fizyczna świata - strona 2 Definicja geografii wg Leszczyckiego a geografia fizyczna świata - strona 3

Fragment notatki:

Definicja geografii wg Leszczyckiego a geografia fizyczna świata GEOGRAFIA - jest nauką o zróżnicowaniu 1 przestrzennym 2 struktur 3 fizyczno-geograficznych i społeczno-ekonomiczno-geograficznych i ich wzajemnym powiązaniu 4 .
Do definicji: 1 zróżnicowanie obejmuje różnicowanie powierzchni Ziemi w czasie 2 różne części powierzchni Ziemi 3 struktura - jednostka przestrzenna; część przestrzeni geograficznej 4 zwrócenie uwagi na zastosowanie odpowiednich metod badawczych
„zróżnicowanie”, „powiązanie” czas
„przestrzenne” przestrzeń
„struktury społeczno-ekonomiczne” człowiek
Definicja wiarygodna pod względem ... ??? , bo jest określenie czasu, przestrzeni, człowieka.
Przedmiot badań geogr. fiz. św. jest w wyrażeniach słownych „struktury fizyczno-geograficzne”.
W definicji przedmiot badań geogr. fiz. św. jest wyraźnie określony.
Nawiązując do podziału Leszczyckiego wyróżniamy dyscypliny: historia geografii
geografia fizyczna ze specjalizacjami:
geomorfologia
hydrologia
meteorologia
klimatologia
oceanografia
geografia gleb
geografia surowców mineralnych
biogeografia (z fitogeografią i zoogeografią)
geografia fizyczna ogólna
geografia świata
geografia kontynentów i oceanów
geografia stref morfoklimatycznych
geografia wielkich stref krajobrazowych
geografia pustyń
geografia gór
geografia stepów
geografia obszarów zlodowaconych
geoekologia
itd.
geografia społeczno-ekonomiczna
geografia regionalna
geografia historyczna
kartografia i topografia
itd.
Geogr. fiz. świata jako nauka empiryczna w swoim postępowaniu badawczym realizuje:
podejście chorologiczne (bo uwzględnia funkcje przestrzeni)
podejście chronologiczne (bo uwzględnia funkcję czasu)
podejście poznawcze (bo uwzględnia metodę porównawczą)
podejście syntetyzujące (bo zajmuje się wypracowaniem klasyfikacji, podziałów powierzchni Ziemi na jednostki przestrzenne)
podejście wyjaśniające (zajmuje się formułowaniem teorii naukowej)
podejście nomotetyczne (zajmuje się formułowaniem prawidłowości dotyczących rozwoju powierzchni Ziemi)
podejście idiograficzne (zajmuje się jednostkami przestrzennymi o charakterze niepowtarzalnym)
Pojęcie przestrzeni geografii fizyczno świata Nauki geograficzne są naukami przestrzennymi, ma to znaczenie merytoryczne (elementom nadajemy charakter ujęcia dynamicznego) i aplikacyjne (określając przestrzeń nadajemy nauce charakter ..

(…)

… czyli piśmiennictwa naukowego
rozwój badań ilościowych (parametryzacja)
rozwój badań aplikacyjnych
Wykład 4
17.11.2005
Oceany i morza (morfologia, prądy morskie, podział)
Wybrzeżem nazywamy pas graniczny lądu i morza, obejmujący część nadwodną i część podwodną, podlegający działaniu fal i prądów morskich. [Klimaszewski, 1978]
W obrębie wybrzeża znajduje się:
zabrzeże, część zabrzeżna, supralitoralna, znajdująca…
… mieści 1370,4mln km3 wody
spływają do niego wody ze 119mln km2 lądów (pozostałe obszary są bezodpływowe)
średnia głębokość oceanu wynosi 3700m
max głębokość - 11 034m (Rów Mariański)
wyróżnia się 3 oceany, ale niektórzy badacze podają, że jest ich 5
Ocean Atlantycki
Nazwa pochodzi od mitycznej Atlantydy.
Rozciąga się miedzy Europą, Azją, Afryką a Ameryką Północną i Ameryką Południową. Od południa ograniczony jest wybrzeżem Antarktydy.
Granice z Oceanem Spokojnym i Oceanem Indyjskim są umowne.
granica z O. Indyjskim przebiega wzdłuż południka Przylądka Igielnego (20°E)
granica z O. Spokojnym przebiega w Cieśninie Beringa na północy oraz na południe od Przylądka Horn do Ziemi Grahama na Antarktydzie
długość O. Atlantyckiego od Cieśn. Beringa do M. Weddela wynosi ok. 21 000km
max szerokość…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz