Zlewnia - strona 32

Gospodarka Regionalna - wykłady

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr Magdalena Wojarska
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 721
Wyświetleń: 4501

, geologiczne, hydrologiczne); wyróżnione aspekty przestrzenne (krainy, prowincje, zlewnie); przykładowe typy...

Opracowany egzamin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Jan Łoboda
 • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

- zlewnia; najczęściej r. wydzielany jest na podstawie kilku cech- region bogaty-biedny, region atrakcyjny...

Prezentacja wykład 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 707

regionu wodnego i zlewni oraz ustanowienia stref ochronnych ujęć wód, a także obszarów ochronnych...

Ruch konsumencki - referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1673

i retencji zlewni; produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznego...

Wody płynące - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

, jak i przepływ wzrastają liniowo wraz z logarytmem powierzchni zlewni. Temperatura: brak w rzekach uwarstwienia...

Analiza jakościowa wody-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Elżbieta Grochulska-Segal
 • Systemy odnowy wody
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1008

zasadowy odczyn mogą zawdzięczać wzmożonej fotosyntezie, rodzaju gleb w zlewni, którą...